[miercuri, 5 august] Descoperă-ți darurile

5. Ce spun următoarele pasaje despre făgăduințele lui Dumnezeu și darurile spirituale care vor exista înainte de revenirea lui Hristos?

 

1 Corinteni 1:4-9

„4 Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. 5 Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. 6 În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; 7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”.

 

2 Corinteni 1:20-22

„20 În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. 21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns este Dumnezeu. 22 El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului”.

 

Dumnezeu a promis că, înainte de revenirea Domnului nostru, în biserica Sa se vor manifesta toate darurile Duhului Sfânt. Făgăduințele Lui sunt sigure. Dumnezeu ne-a dat mărturia Duhului Sfânt în inimă ca să ne călăuzească în înțelegerea darurilor oferite de El. Dumnezeu ne dă darurile și tot El, prin Duhul Său, ni le face cunoscute.

 

6. Ce ne spune Scriptura despre primirea darurilor lui Dumnezeu?

 

Matei 7:7

„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide”.

 

Luca 11:13

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”.

 

Iacov 1:5

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”.

 

Noi primim darurile Duhului când ne consacrăm pe noi înșine lui Dumnezeu și Îi cerem să ni le facă cunoscute. Când inima noastră este golită de glorificarea eului personal, iar prioritatea noastră este aceea de a-L sluji pe Isus, Duhul Său va pune în noi darurile spirituale pe care le are pregătite pentru noi. „Revărsarea Duhului Sfânt nu a fost primită până când ucenicii nu s-au consacrat pe deplin lucrării Sale, cu credință și rugăciune. După aceea, urmașilor lui Hristos li s-au încredințat bunurile cerului într-un mod special. … În Hristos Isus, darurile sunt deja ale noastre, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea Duhului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, „Parabolele Domnului Hristos”, p. 327

 

Darurile spirituale (1 Corinteni 12:4-6) sunt calități pe care Dumnezeu ni le oferă ca noi să-L putem sluji în mod eficient. Slujbele din biserică sunt domeniile generale în care ne putem manifesta darurile, iar acțiunile sunt ocaziile specifice care înlesnesc folosirea darurilor. Darurile spirituale nu vin pe deplin dezvoltate. Pe măsură ce Duhul Sfânt produce o impresie asupra ta cu privire la un domeniu de slujire, roagă-te ca El să te conducă spre o lucrare specifică în care să îți exerciți darul tău în cadrul misiunii bisericii.

 

Care sunt darurile tale specifice? Cum le poți îmbunătăți pentru a-I sluji Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO