[vineri, 15 mai] Un gând de încheiere

 

 

„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-­a încredințat oamenilor cunoștința necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire cu autoritate și infailibilă a voinței Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. … Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu le­-a descoperit oamenilor voia Sa prin Cuvântul Său n-­a făcut inutilă prezența și călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de Mântuitorul nostru ca să le descopere slujitorilor Săi Cuvântul, ca să lumineze și să aplice învățăturile Lui. Și, pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost Acela care a inspirat Biblia, este cu neputință ca învățătura Duhului să fie vreodată contrară aceleia a Cuvântului.” – Ellen G. White, ”Tragedia veacurilor”, p. 7

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Tragedia veacurilor”, cap. „John Wycliffe” și „Luther înaintea Dietei”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO