[sâmbătă, 16 mai] Cartea Geneza și facerea lumii (I)

 

 

Text de memorat: 

 

Ioan 1:1-4

”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.”

 

Primele capitole din Geneza sunt temelia pentru tot restul Scripturii. Învățăturile sau doctrinele importante ale Bibliei își au sursa în aceste capitole. Aici găsim primele cunoștințe despre natura Dumnezeirii care lucrează în armonie ca Tată, Fiu (Ioan 1:1­3; Evrei 1:1,2) și Duh Sfânt (Geneza 1:2) pentru a crea lumea și tot ce este în ea, culminând cu omenirea (Geneza 1:26-­28). În Geneza sunt prezentate și alte teme majore: Sabatul (Geneza 2:1­3), originea răului (Geneza 3), Mesia și planul de răscumpărare (Geneza 3:15), potopul global (Geneza 6–9), legământul (Geneza 1:28; 2:2,3,15­-17; 9:9­-17; Geneza 15), împrăștierea popoarelor și încurcarea limbilor (Geneza 10, 11) și genealogiile care ne oferă cadrul biblic pentru cronologia de la facerea lumii și până la Avraam (Geneza 5 și 11). Subiecte precum puterea Cuvântului rostit al lui Dumnezeu (Geneza 1:3; 2 Timotei 3:16; Ioan 17:17), natura omenirii (Geneza 1:26­-28), caracterul lui Dumnezeu (Matei 10:29,30), căsătoria între un bărbat și o femeie (Geneza 1:27,28; 2:18,21­-25), isprăvnicia pentru pământ și resursele sale (Geneza 1:26; 2:15,19) și speranța făgăduinței unei creații noi (Isaia 65:17; 66:22; Apocalipsa 21:1) toate își au temelia în aceste prime capitole pe care le vom studia în această săptămână și săptămâna viitoare.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Psalmii 97–103 
1. Ce spune psalmistul că se întâmplă cu cei ce slujesc icoanelor?
2. Ce anume spune psalmistul că au văzut toate marginile pământului?
3. Despre ce anume spune psalmistul că „nu se va lipi” de el?
4. Ce anume schimbă Domnul „ca pe un veșmânt”?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Reţinerea unor învăţături fără a face ca adevărul să fie neclar”
5. Care aspecte ale adevărului trebuie adunate în mintea noastră și cum pot fi întipărite acolo?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO