Structura cărții Daniel

Modul de aranjare a secțiunii aramaice a cărții Daniel, capitolele 2–7 (anumite părți din Daniel au fost scrise în ebraică și altele în aramaică), ne arată următoarea structură, care, la rândul ei, consolidează ideea de mesaj central al acestei secțiuni și al cărții:

  A. Visul lui Nebucadnețar despre patru împărății (Daniel 2)
    B. Dumnezeu îi eliberează pe prietenii lui Daniel din cuptorul aprins (Daniel 3)
      C. Judecata asupra lui Nebucadneţar (Daniel 4)
      C’. Judecata asupra lui Belşaţar (Daniel 5)
    B’. Dumnezeu îl eliberează pe Daniel din groapa cu lei (Daniel 6)
  A’. Visul lui Daniel despre patru împărății (Daniel 7)

Această structură literară pune în evidență punctul central, notat aici cu C și C’ (Daniel 4 și 5): Dumnezeu îi ia împărăția lui Nebucadnețar (temporar) și lui Belșațar (permanent). Astfel, în capitolele 2–7 accentul cade pe suveranitatea lui Dumnezeu asupra împăraților pământului – El îi aduce la putere și El îi îndepărtează.

O metodă eficientă de a transmite un mesaj și de a demonstra o idee este repetiția. Dumnezeu îi dă lui Faraon două vise despre viitorul apropiat al Egiptului care transmit aceeași idee: șapte ani de prosperitate urmați de șapte ani de foamete (Geneza 41:1­7).

Dumnezeu folosește repetiția și în cartea Daniel. Există patru cicluri profetice, repetiții ale unei structuri de bază. La sfârșit, această structură ne arată suveranitatea supremă a lui Dumnezeu. Deși fiecare plan profetic major prezintă o perspectivă distinctă, împreună, ele acoperă aceeași perioadă istorică – din vremea profetului până la sfârșit, după cum putem vedea mai jos:

Daniel 2Daniel 7Daniel 8 şi 9Daniel 10–12
BabilonBabilon
Medo­PersiaMedo­PersiaMedo­PersiaMedo­Persia
GreciaGreciaGreciaGrecia
RomaRomaRomaRoma
Împărăția lui DumnezeuJudecata din ceruri, Noul PământCurățirea sanctuaruluiIntervenția lui Mihail, Ocrotitorul

Ce speranţă ne aduc următoarele versete cu privire la perspectiva pe termen lung?

Daniel 2:44
Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic.

Psalmii 9:7-11
7. Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.
8. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.
9. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
10. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11. Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!

2 Petru 3:11-13
11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO