Hristos, subiectul principal al cărții Daniel

1. În ce mod este prezentat Hristos ca fiind subiectul principal al Scripturii?

Luca 24:25-27
25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Ioan 5:39
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

2 Corinteni 1:19,20
19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „Da” şi „Nu”, ci în El nu este decât „Da”.
20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

Isus este subiectul principal al Scripturii și aici este inclusă și cartea Daniel.

Capitolul 1 ne arată, deși în mod restrâns și incomplet, experiența lui Daniel care se aseamănă cu experiența lui Hristos, care a părăsit cerul și a venit în această lume păcătoasă să înfrunte puterile întunericului. Daniel și prietenii lui sunt înzestrați cu înțelepciune ca a lui Hristos pentru a face față provocărilor din cultura babiloniană.

Capitolul 2 prezintă o descriere a pietrei din timpul sfârșitului, arătând că, în final, Împărăția lui Hristos va înlocui toate împărățiile lumii.

Capitolul 3 ni-L descoperă pe Hristos care pășește alături de slujitorii  Lui credincioși în cuptorul cu foc.

În capitolul 4, vedem cum Dumnezeu îl îndepărtează pe Nebucadnețar de la conducere pentru o vreme, ca să îl facă să înțeleagă că „cerul stăpânește” (Daniel 4:26, NKJV). Expresia „cerul stăpânește” ne reamintește că Hristos, ca „Fiu al omului” (Daniel 7:13), va primi stăpânirea și Împărăția (Daniel 7).

Capitolul 5 prezintă moartea împăratului Belșațar și cucerirea Babilonului de către perși în timpul unei nopți de petrecere și dezmăț, episod ce prefigurează înfrângerea lui Satana și distrugerea Babilonului spiritu- al de Hristos și îngerii Lui la sfârșit.

Capitolul 6 vorbește despre complotul împotriva lui Daniel, situație care se aseamănă cu acuzațiile false aduse împotriva lui Isus de mai­marii preoților. Împăratul Darius încearcă, dar fără succes, să îl salveze pe Daniel, la fel cum Pilat a încercat să Îl salveze pe Isus (Matei 27:17-­24).

Capitolul 7 Îl prezintă pe Hristos ca Fiu al omului care primește împărăția și domnia.

Capitolul 8 Îl arată ca Mare­Preot în sanctuarul din ceruri, iar capitolul 9 Îl prezintă ca victimă de sacrificiu, moartea Sa întărind, reînnoind legământul între Dumnezeu și poporul Său.

Capitolele 10–12 Îl prezintă pe Hristos ca voievodul (în engl.: prințul) Mihail, care luptă împotriva forțelor răului și îl salvează pe poporul lui Dumnezeu de sub puterea morții. Deci Hristos este în centrul cărții Daniel. În fiecare capitol al cărții este o experiență sau o idee care ne îndreaptă spre Hristos.

Cum putem să Îl păstrăm pe Hristos în centrul atenţiei în viaţa noastră, chiar în încercări, în lupte, dar și în momentele de bucurie și prosperitate? De ce este important acest lucru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO