Un gând de încheiere

„Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forțele întunericului, căutând să anihileze influențele care lucrau asupra minții lui Cirus… Tot ce a putut Cerul să facă în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruința a fost câștigată, forțele vrăjmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui Cirus și în toate zilele fiului său Cambyses, care a domnit aproape șapte ani și jumătate.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 572

„Ce onoare măreață îi acordă Maiestatea cerului lui Daniel! El îl mângâie pe slujitorul Său tremurând și îl asigură că rugăciunea lui a fost auzită în cer. Ca răspuns la cererea lui stăruitoare a fost trimis îngerul Gabriel să lucreze la inima împăratului persan. Monarhul s-a împotrivit îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu timp de trei săptămâni, în timp ce Daniel postea și se ruga, dar Prințul cerului, Arhanghelul Mihail, a fost trimis să întoarcă inima împăratului încăpățânat și să-l facă să ia măsuri decisive ca răspuns la rugăciunea lui Daniel.” – Ellen G. White, Sfințirea vieții, p. 51

Studiu la rând:
Psalmii 27–33,
Evanghelizare, subcapitolul „Decorarea platformei, anunțurile și pregătirile preliminare”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO