Mustrări aspre

2. Ce ne spune istoria biblică despre pericolele îndepărtării de la calea cea bună? Neemia 13:26,27

Solomon a fost condus tot mai jos în păcat de alegerile lui. Putem afirma că Solomon și-a adus singur ruinarea prin neascultare de porunca lui Dumnezeu pentru împărații lui Israel: „Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima” (Deuteronomul 17:17). Viața lui Solomon este folosită ca un exemplu negativ: el nu doar că și-a luat mai multe neveste, dar, mai grav, după cum arată și Neemia, el a ales femei care nu I se închinau lui Dumnezeu.

3. De ce avea Neemia dreptate să mustre poporul pentru căsătoriile cu păgânii?

Geneza 6:1-4; 24:3,4; 28:1,2
1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete,
2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.
3. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”
4. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.

Geneza 24:3-4
3. şi te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în mijlocul cărora locuiesc,
4. ci te vei duce în ţara şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu, Isaac.”

Geneza 28:1-2
1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.
2. Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.

Deuteronomul 7:3,4
3. Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;
4. căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.

2 Corinteni 6:14
Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?

Porunca împotriva căsătoriilor cu păgânii nu avea în vedere naționalismul, ci idolatria. În Biblie sunt menţionaţi oameni care s-au căsătorit cu femei care nu erau din Israel. Moise s-a căsătorit cu Sefora, o madianită; Boaz s-a căsătorit cu Rut, o moabită. Problema era căsătoria cu o persoană de altă credință sau atee, iar iudeii din vremea lui Ezra și Neemia au ales să ia în căsătorie persoane care nu credeau în Dumnezeu. În cartea Flame of Yahweh, Richard M. Davidson afirmă: „Planul edenic pentru căsătorie… cerea o plenitudine complementară a doi parteneri în credința lor, dar și în alte valori importante.” – p. 316. Soțiile păgâne nu au renunțat la închinarea la idoli. Neemia probabil că a fost mai mult îndurerat decât furios pe alegerile poporului, considerându-le dovada lipsei de devotament față de Dumnezeu. Biblia ne oferă sfaturi pentru practici care ne vor ține aproape de Dumnezeu și care sunt menite să ne sporească fericirea. Porunca de a nu ne înjuga la un jug nepotrivit în căsătorie are menirea de a ne ajuta să avem o viață mai bună și de a încuraja devoțiunea față de Dumnezeu.

Ce lecţii putem învăța din aceste relatări care să ne ajute astăzi și să protejeze credința noastră și a familiei noastre?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO