Un gând de încheiere

„Lucrarea de restatornicire și reformă realizată de robii întorși sub conducerea lui Zorobabel, Ezra și Neemia prezintă un tablou al lucrării de restatornicire
spirituală care trebuie adusă la îndeplinire în zilele de încheiere a istoriei acestui pământ. Rămășița lui Israel era un popor slab, expus la atacurile vrăjmașilor, dar, prin ei, Dumnezeu avea în plan să păstreze cunoașterea despre Sine și despre Legea Sa. Ei erau păzitorii închinării adevărate, păstrătorii descoperirilor sfinte. Experiențele pe care le-au avut când au clădit templul și zidul Ierusalimului au fost deosebite. Împotrivirea căreia au trebuit să-i facă față a fost puternică. Poverile purtate de conducători în această lucrare au fost grele, dar acești bărbați au mers înainte cu încredere neabătută, în umilința spiritului și sprijinire fermă pe Dumnezeu, crezând că El va face să biruiască adevărul Său. Asemenea regelui Ezechia, Neemia «s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile… și Domnul a fost cu el».” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 677

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Înaltul privilegiu al rugăciunii”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO