Reacția lui Ezra

4. Cum a răspuns Ezra când a aflat despre căsătoriile israeliților cu persoane din alte popoare? Ce sugerează folosirea expresiei „nu s-au despărțit de popoarele acestor țări” (care este folosită și în Leviticul 10:10; 11:47; Exodul 26:33;

Leviticul 10:10
ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat,

Leviticul 11:47
ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă.”

Exodul 26:33
Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul Sfânt şi Locul Preasfânt.

Geneza 1:4,6,7.14,18
4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”

18. să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Ezra 9

Chiar poporul a venit să îi vorbească lui Ezra despre problema căsătoriilor cu cei din alte popoare. Terminologia folosită în enumerarea națiunilor implicate demonstrează că oamenii cunoșteau Tora, deoarece lista este preluată direct din relatarea biblică. Foarte interesant este că liderii civili i-au adus vestea lui Ezra, din moment ce și conducătorii spirituali, preoții și leviții, se făceau vinovați.

„Studiind cauzele care au dus la robia babiloniană, Ezra a înțeles că apostazia lui Israel s-a datorat în mare măsură amestecului cu popoarele păgâne. El înțelesese că, dacă ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu de a nu se uni cu popoarele înconjurătoare, ei ar fi fost cruțați de multe experiențe amare și umilitoare. Acum, când a constatat că, în ciuda învățămintelor trecutului, bărbați proeminenți îndrăzniseră să calce legile date ca scut împotriva apostaziei, inima i-a fost împovărată. El a cugetat la bunătatea lui Dumnezeu care a dat din nou poporului Său stabilitate în țara lui natală și a fost copleșit de o indignare și o amărăciune îndreptățite pentru nerecunoștința lor.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 620

Cuvântul „despărțit” este folosit pentru entități contrastante. De fapt, denotă opusul. Prin această afirmație, iudeii recunoșteau că, înainte, ei luaseră cunoștință de porunca lui Dumnezeu de a sta departe de alte religii. false. Ei au înțeles că nimeni nu putea afirma că, dacă s-ar căsători cu o persoană de credință total diferită, acest lucru nu ar avea niciun impact asupra relației de căsătorie sau a educării copiilor. Ei și-au dat seama cât de gravă era situația.

Ce putem face pentru a menține vie credința în casele și în familiile noastre, chiar dacă în trecut am făcut alegeri greşite?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO