Un gând de încheiere

„Lucrarea pe care au făcut­o ucenicii trebuie s­o facem şi noi. Fiecare creştin trebuie să fie un misionar. … Avem datoria de a­i hrăni pe cei înfometaţi, de a­i îmbrăca pe cei goi şi de a­i mângâia pe cei suferinzi şi năpăstuiţi. Avem datoria de a le sluji celor disperaţi şi de a le insufla speranţă celor deznădăjduiţi.

Iubirea lui Hristos, manifestată în slujire dezinteresată, va fi mult mai eficientă în îndreptarea răufăcătorului decât sabia sau Curtea de Justiţie. Acestea sunt necesare pentru a băga groaza în călcăto­rul legii, însă misionarul iubitor poate face mai mult. Adesea, inima care se împietreşte sub asprimea reproşurilor se va topi la căldura iubirii lui Hristos.” – Ellen G. White, Divina vindecare, pp. 104–106

Rezumat: Fiind creştini, suntem chemaţi să slujim nevoilor se­ menilor, în special celor în suferinţă, răniţi şi asupriţi. Deşi fiecare avem responsabilităţile noastre în acest domeniu, ca biserică dedi­ cată slujirii semenilor, noi putem fi mult mai eficienţi dacă lucrăm împreună ca familie a bisericii.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, capi­ tolul „Un martor credincios”; Lucrarea de binefacere, capitolul „Bunătatea – cheia spre inimi”.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO