Am văzut în primele capitole din Faptele apostolilor cum primii credincioși creștini au pus bazele unei comunități noi, îngrijind de cei în nevoie dintre ei și, împreună, lucrând pentru cei din afara acestei comunități, ajutând și invitându-i pe oameni să li se alăture în ceea ce făcea Dumnezeu printre ei.

Pe lângă afirmațiile lui Isus că noi trebuie să fim lumina și sarea pământului, Pavel folosește mai multe metafore pentru a reprezenta lucrarea bisericii în lume. Printre altele, el îi descrie pe copiii lui Dumnezeu ca o jertfă (Romani 12:1), trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:12-20), împuterniciți (2 Corinteni 5:18-20) și o mireasmă (2 Corinteni 2:14-16). Fiecare dintre aceste imagini ne vorbește despre rolul de reprezentanți sau agenți ai Împărăției lui Dumnezeu chiar și acum, în această lume răvășită de marea luptă.

1. Analizează metaforele de mai sus. Care dintre ele descrie cel mai bine modul în care ai vrea să Îl reprezinți tu pe Dumnezeu și căile Sale în locul în care trăiești și de ce?

Fiecare dintre aceste imagini are asociată o acțiune, nu ca mijloc de a fi acceptați înainte lui Dumnezeu, ci ca popor deja acceptat de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, oameni care au răspuns iubirii și harului lui Dumnezeu prin faptul că sunt agenți ai Săi în această lume rănită și pierdută.

Dar, deoarece Împărăția lui Dumnezeu înseamnă iubirea și harul Său, când acționăm astfel, reflectând către ceilalți dragostea și
harul, noi punem în practică legea Împărăției veșnice și suntem supuși ai ei chiar acum.

În legea internațională, o ambasadă este considerată parte a țării pe care o reprezintă, deși fizic este situată într-o țară străină, probabil chiar la mare depărtare. Tot așa, prin faptul că adoptăm „căile” Împărăției lui Dumnezeu noi vedem licăriri ale realității veșnice chiar aici și acum și, astfel, ne îndreptăm atenția către biruința finală asupra răului și pregustăm bucuria ei chiar acum. Prin aceasta – fiind ambasadori ai lui Hristos, agenți ai Lui – noi putem experimenta realitatea iubirii și a neprihănirii (dreptății) Sale în viața noastră, în biserica noastră și în viețile celor cărora încercăm să le slujim.

Citește 2 Corinteni 2:16. Care este diferența dintre cele două miresme și cum știm noi de care suntem?

2 Corinteni 2:16
pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO