La începutul cărţii lui Iov, Dumnezeu arată spre acest om şi spre credincioşia lui ca o demonstraţie a faptului că El nu cere lucruri im­ posibile, ci Se îngrijeşte de omenirea căzută (Iov 1:8). Este remarcabil faptul că Dumnezeu permite ca reputaţia Lui să depindă de modul în care poporul Său îşi trăieşte viaţa pe pământ. Dar Pavel a extins ideea încrederii pe care o are Dumnezeu în „sfinţii” Săi şi la biserică: „…pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10).

4. Ce crezi că se include în ideea că biserica este „casa lui Dumnezeu”? Cum ar trebui să in uenţeze aceasta ac vitatea bisericii?

Efeseni 2:19
Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Într­-o comunitate sau organizaţie, modul în care sunt trataţi membrii reflectă valorile ei fundamentale. Fiind casa lui Dumnezeu, trupul lui Hristos şi comunitatea Duhului, biserica trebuie să se ridi­ce la nivelul înaltei sale chemări şi să trăiască în conformitate cu ea: „Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor” (1 Corinteni 14:33).

Valori ca dreptatea, mila şi iubirea – demonstrate în dreptatea, mila şi iubirea lui Dumnezeu – ar trebui să guverneze tot ce se în­ tâmplă în biserică. De la biserica locală şi până la organizaţia mon­ dială a bisericii, aceste principii ar trebui să îi călăuzească pe condu­ cători în modul de conducere, de luare a deciziilor şi de îngrijire a „celor mai neînsemnaţi” din cadrul bisericii. Acestea ar trebui să fie norma şi în modul în care ne rezolvăm disputele care apar din când în când între membrii bisericii. Dacă nu îi putem trata pe ai noştri corect şi demn, cum am putea face acest lucru cu ceilalţi?

Atunci când angajează oameni, organizaţia bisericii ar trebui să fie generoasă, punând preţ pe valoarea omului mai presus de orice alt lucru şi luptând împotriva unui tratament incorect al membrilor. Bisericile ar trebui să fie un adăpost în care toţi membrii bisericii fac tot ce pot pentru a­i proteja pe cei vulnerabili. După cum am văzut în biserica primară, membrii bisericii ar trebui să fie pregătiţi în mod special să le ofere sprijin celor care suferă sau sunt în nevoie din „familia” bisericii.

Isus ne­-a dat porunca de a ne iubi unii pe alţii, spunând că, astfel, nu doar biserica va fi transformată, ci ea va demonstra realitatea credinţei înaintea celor care o privesc (Ioan 13:34,35).
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO