Un gând de încheiere

„Dumnezeu a dat o dovadă categorică în Cuvântul Său că El îi va pedepsi pe călcătorii Legii Sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-Și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului, să privească la crucea de pe Calvar. … Această jertfă întreagă a fost adusă pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Omul nu poate fi eliberat de pedeapsa păcatului pe nicio altă cale. Și orice suflet care refuză să se împărtășească de ispășirea asigurată cu un preț atât de mare trebuie să-și poarte el însuși vinovăția și pedeapsa pentru călcarea Legii.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 539

Rezumat: În evanghelii, lucrarea lui Isus este prezentată și expli- cată făcându-se referire la profeți. Vești bune pentru săraci, eliberare pentru cei asupriți și vindecare pentru cei bolnavi erau anunțate ca fiind misiunea lui Mesia și aceasta a fost lucrarea lui Isus. Mai mult, El a suferit cruda nedreptate și a biruit tot ce putea fi mai rău în oamenii decăzuți, dezumanizați. Prin moartea Lui în locul nostru, păcatele noastre pot fi iertate și noi avem făgăduința vieții veșnice.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, ca- pitolul „Pe urmele Maestrului”; Divina vindecare, capitolul „Zile de slujire; Hristos, Lumina lumii, capitolele „Templul curățit din nou” și „În sala de judecată a lui Pilat”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO