Isus și cei nevoiași

 18. Un fruntaş a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 19. „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. (Luca 4:18,19)

Printre alte motive, Isus a venit pe pământ ca să ne arate cum este Dumnezeu. El a făcut acest lucru prin învățăturile Sale, prin jertfa Sa și prin viața Sa, adică prin felul în care a interacționat cu oamenii obișnuiți. Multe dintre acțiunile Sale au produs schimbări imediate și reale în viața celorlalți.

Acest aspect al lucrării lui Mesia a fost prezis de profeții Vechiului Testament și chiar de Însuși Isus când Și-a definit misiunea în prima Sa predică redată în scris (Luca 4). În plus, relatând viața Sa, scriitorii Evangheliei au folosit adesea limbajul profeților din Vechiul Testament pentru a explica ce făcea Isus. Astfel, viața lui Isus a fost văzută clar în scrierile acestor profeți, unde se arăta și compasiunea Lui pentru cei săraci și asupriți.

Totuși conducătorii religioși L-au perceput pe Isus ca pe o amenințare. Dând un exemplu teribil de nedreptate și cruzime, ei L-au arestat, L-au „judecat” într-un mod cu totul nedrept și L-au răstignit. Prin Isus, Dumnezeu a simțit nedreptatea și, prin moartea Fiului Său, a expus grozăvia răului. Dar, prin învierea Sa, El a adus triumful vieții, bunătății și mântuirii.

17 august – Ziua persoanelor cu nevoi speciale – „Ridică-te și umblă” (colectă)

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Regi 4–10

  1. Cine a lucrat împreună cu lucrătorii lui Solomon și ai lui Hiram?
  2. Ce dimensiuni aveau pietrele pentru temeliile templului?
  3. Ce fel de pământ era în Câmpia Iordanului, între Sucot și Țartan?
  4. Din ce cauză aveau să încremenească și să fluiere trecătorii pe lângă templul distrus?

Evanghelizare, subcapitolul „Făgăduința unei recolte îmbelșugate”

  1. În ce condiții vor face slujitorii lui Dumnezeu o lucrare care va rezista atacurilor lui Satana?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO