„Acești foarte neînsemnați frați ai Mei…”

 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40)

Văzând că, atunci când a fost pe pământ Isus a fost mereu preo- cupat de ceilalți, în special de cei în suferință și pierduți, ne așteptăm să aibă multe de spus despre grija față de semeni. Și chiar a spus.

Învățătura Sa este practică, îndreptată spre ce înseamnă să fii un urmaș al Său. El ne sfătuiește să facem fapte de dreptate, bunătate și milă, așa cum a făcut El Însuși când a fost pe pământ. Dacă urmăm exemplul Său, le vom sluji semenilor, așa cum a făcut El.

Isus a mai vorbit și despre Împărăția cerurilor. În descrierea Sa, Împărăția cerurilor este o realitate de care putem avea parte chiar acum. Este un stil de viață care se bazează pe un set de priorități, valori și etici cu totul diferite de cele pe care le vedem în împărățiile lumii. Învățăturile lui Isus se concentrează pe cum să Îi slujim lui Dumnezeu și, slujindu-I Lui, cum trebuie să ne raportăm la ceilalți. De asemenea, vom descoperi că slujirea semenilor – grija pentru nevoile lor și preocuparea de a-i ridica – este o modalitate de a-I sluji direct lui Dumnezeu.

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Regi 11–17

  1. Cum se numea cetatea de unde provenea prorocul Ahia?
  2. Cum putea cineva să ajungă preot al înălțimilor pe timpul lui Ieroboam?
  3. De ce n-a mai lăsat-o Asa pe mama sa să e regină (împărăteasă)?
  4. Cum a interpretat văduva din Sarepta moartea ului ei?

Evanghelizare, subcapitolul „La drumuri și la garduri”

  1. Ce spune Ellen G. White că i s-a arătat cu privire la câș garea interesului persoanelor dintr-o singură localitate?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO