Mântuirea este a lui Dumnezeu şi a Mielului

6. Apocalipsa aifrmă despre credincioşii din timpul sfârşitului că sunt „fără vină”. Cum putem ajunge „fără vină”?

Apocalipsa 14:5
Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

2 Petru 3:14
De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.

Ultima caracteristică menţionată cu privire la cei 144 000 este aceea că „în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Apocalipsa 14:5). Minciuna amintită aici se referă la amăgirile lui Satana din timpul sfârşitului (Apocalipsa 13:14 ). Oamenii, în majoritatea lor, vor alege să creadă minciunile lui, dar credincioşii din timpul sfârşitului vor primi dragostea de adevăr ca să fie mântuiţi (2 Tesaloniceni 2:10,11).
Expresia „fără vină” (în greacă, amōmos) se referă la fidelitatea celor 144 000 faţă de Hristos. În Vechiul Testament, Avraam (Geneza 17:1) şi Iov (Iov 1:1) au fost consideraţi fără prihană, cu toate că şi ei au fost păcătoşi. Creştinii sunt chemaţi să fie sfinţi şi fără prihană înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 5:27; Filipeni 2:15).

7. De ce este foarte important pentru noi următorul pasaj biblic?

Romani 3:19-23
19. Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

La sfârşitul istoriei acestei lumi, cei 144 000 vor reflecta caracterul lui Hristos. Mântuirea lor va reflecta ce a făcut Hristos pentru ei şi nu sfinţenia şi faptele lor (Efeseni 2:8,9). Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului (Apocalipsa 7:14) şi sunt găsiţi astfel „fără prihană, fără vină” înaintea lui Dumnezeu (2 Petru 3:14).

„Trebuie să fim curăţiţi de tot ce este pământesc, până când vom reflecta chipul Mântuitorului nostru şi vom ajunge să fim «părtaşi naturii divine». (…) Când lupta vieţii se va încheia, când armura va fi depusă la picioarele lui Isus, când sfinţii lui Dumnezeu vor fi proslăviţi, atunci, şi numai atunci, vom putea să spunem cu siguranţă că suntem mântuiţi, fără păcat” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, ed. 2012, pp. 295–296).

Cum putem duce o viață de sfințire, fără a cădea în capcana fanatismului și a perfecționismului? (Vezi Romani 3:19-23.)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO