Poporul lui Dumnezeu, sigilat

 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Apocalipsa 7:14

Mesajul deschiderii celor șapte peceți este că orice om care L-a cunoscut pe Hristos va avea parte fie de binecuvântarea adusă de prezența lui Dumnezeu în viața lui, fie de consecințele dureroase ale despărțirii de Dumnezeu. Primele patru peceți prezintă măsurile disciplinare luate de Dumnezeu pentru poporul Său ca să-l trezească din letargia sa spirituală și să-l facă biruitor. Pe de altă parte, poporul lui Dumnezeu suferă nedreptăți și este asuprit în lumea aceasta ostilă Evangheliei. La ruperea peceții a șasea, Dumnezeu Se ocupă de cei care le-au făcut rău credincioșilor Lui.

Capitolul 7 este o paranteză între pecetea a șasea și pecetea a șaptea. Pecetea a șasea prezintă elemente legate de a doua venire a lui Hristos. După judecata celor păcătoși, aflăm că cei care vor sta în picioare în ziua revenirii lui Hristos vor fi cei pecetluiți.

Apocalipsa 7 ne dezvăluie o parte dintre caracteristicile poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, cealaltă parte apărând în Apocalipsa 14:1-5. Perioada istorică acoperită de scena din capitolul 7 coincide cu cea a parantezei introduse între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea (Apocalipsa 10:1 – 11:14), care înfățișează experiența și misiunea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.

2–9 februarie – Săptămâna căminului creștin

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Leviticul 15–21

  1. Ce anume purta – în mod simbolic – țapul izgonit în pustiu?
  2. Ce a poruncit Domnul cu privire la diferitele unități de măsurat sau cântărit?
  3. În ce situație a spus Domnul că țara ar putea „să-i verse din gura ei” pe israeliți?
  4. Cine nu avea voie să meargă nici la înmormântarea tatălui său?

Istoria mântuirii, cap. 50

  1. Ce categorii de oameni veneau la adunările adventiste?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO