Un gând de încheiere

Cele şapte mesaje indică declinul spiritual al celor şapte biserici. Biserica din Efes a fost credincioasă, dar şi-a pierdut dragostea dintâi. Bisericile din Smirna, Pergam şi Filadelfia au fost credincioase; doar câţiva membri făceau excepţie. Tiatira a cunoscut două etape în credincioşia ei faţă de Hristos. Biserica din Sardes a avut o problemă foarte gravă. Majoritatea apartenenţilor ei erau în conflict cu Evanghelia şi doar puţini au rămas credincioşi. Biserica din Laodiceea era într-o stare atât de deplorabilă, încât nu avea nimic bun pentru care să fie apreciată.

La finalul fiecărui mesaj, Isus le face diferite promisiuni celor care acceptă sfaturile Lui. Se observă însă un fapt interesant: numărul promisiunilor este proporţional cu declinul spiritual al bisericilor. Astfel, începând cu Efesul, care primeşte o singură făgăduinţă, fiecare biserică din şirul celor şapte cunoaşte un declin spiritual mai mare decât cea anterioară, dar primeşte mai multe făgăduinţe. La final, biserica din Laodiceea primeşte una singură, dar şi pe cea mai mare: să stea alături de Isus pe scaunul Lui de domnie (Apocalipsa 3:21).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO