Poporul lui Dumnezeu din cetăți

 Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa 3:22

De pe Patmos, Isus i-a trimis poporului Său, prin Ioan, șapte mesaje. Mesajele acestea au fost adresate inițial bisericilor din Asia din timpul apostolului, dar au fost scrise și pentru toți creștinii din toate secolele.

Dacă le comparăm, observăm că toate aceste mesaje sunt alcătuite din șase părți. În partea introductivă, Isus menționează numele bisericii căreia i se adresează. A doua parte începe cu expresia: „Iată ce zice Cel ce…” și continuă cu diferite caracteristici ale Saleamintite în capitolul 1, în funcție de nevoile particulare ale bisericii în cauză. Dorința Sa este să arate astfel că poate să-i ajute pe credincioși în luptele lor și în situațiile în care se găsesc. Mai departe, Isus laudă biserica și o sfătuiește cum să iasă din dificultăți. La sfârșit, apare un apel de a asculta ce zice bisericilor Duhul și o făgăduință pentru cel ce va birui.

Pe măsură ce vom analiza aceste mesaje, vom observa că Isus a fost capabil să împlinească nevoile fiecărei biserici, indiferent de situație și vom căpăta încrederea că El poate să împlinească și nevoile noastre.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Exodul 34 – 40

  1. Când își punea Moise marama pe față?
  2. Prin ce expresie sunt caracterizate persoanele care au adus daruri pentru sanctuar?
  3. De la câți oameni s-a strâns darul de o jumătate de siclu?
  4. Ce a făcut Moise după ce a constatat că toate lucrările sanctuarului fuseseră făcute conform cerințelor?

Istoria mântuirii, cap. 47

  1. Ce anume erau date la o parte prin învățăturile lui Luther?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO