Întronarea Mielului

 Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Apocalipsa 3:21

Până în acest punct, viziunea a conținut mesajele transmise de Hristos poporului Său de pe pământ. Acum, viziunea își mută locul de desfășurare de pe pământ în cer și descrie „ce are să se întâmple după aceste lucruri” (Apocalipsa 4:1) – viitorul.

Viziunea din capitolele 4 și 5 ne oferă o imagine a marii lupte. La fel ca în capitolul 12, ea înfățișează simbolic istoria planului de mântuire, începând cu lucrarea lui Hristos pe pământ. Înainte să ne dezvăluie viitorul, ni se permite să privim pentru o clipă începerea lucrării Sale din cer. Capitolele 4 și 5 ne prezintă semnificația evenimentelor viitoare consemnate în restul cărții, văzute din perspectiva Cerului.

De asemenea, observăm că, dacă mesajele către cele șapte biserici au fost scrise într-un limbaj oarecum explicit, de aici înainte cartea recurge la un limbaj simbolic care nu este întotdeauna simplu de interpretat. Limbajul acesta este preluat din istoria poporului lui Dumnezeu, așa cum este ea consemnată în Vechiul Testament. De aceea, interpretarea corectă a cărții Apocalipsa necesită o înțelegere corectă a limbajului ei simbolic în lumina Vechiului Testament.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Leviticul 1–7

  1. Ce trebuia să facă cel care aducea o ardere-de-tot, ca să facă ispășire pentru el?
  2. Ce trebuiau să conțină și ce nu trebuiau să conțină toate darurile de mâncare?
  3. Despre care două lucruri a spus Dumnezeu să nu fie mâncate „cu niciun chip”?
  4. Carnea cărei jertfe de ispășire nu trebuia să fie mâncată, ci arsă?

Istoria mântuirii, cap. 48

  1. Ce răspuns i-a dat Tyndale învățatului catolic care afirmase ca ar fi fost mai bine fără Legea lui Dumnezeu decât fără legea papei?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO