1. Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
2. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
Romani 5:1,2

Apostolul Pavel a scris că îndreptăţirea, sau acceptarea din partea lui Dumnezeu, vine numai prin credinţa în Isus Hristos, deoarece numai neprihănirea Sa este suficientă „ca să putem sta în picioare” înaintea Domnului nostru. După ce arată că mântuirea este numai prin credinţă, şi nu prin fapte, chiar şi pentru un om tot atât de „neprihănit” ca Avraam, face un pas înapoi şi priveşte la imaginea de ansamblu – la cauzele păcatului, suferinţei şi morţii şi la soluţia care se găseşte în Hristos şi în ce a făcut El pentru neamul omenesc.

Prin căderea unui singur om, Adam, toţi oamenii au suferit condamnarea, înstrăinarea şi moartea. Prin biruinţa unui singur om, Isus, toţi oamenii au primit iertarea, acceptarea şi viaţa. Prin credinţa în Isus, raportul păcatelor lor şi pedeapsa meritată pentru ele pot fi iertate, şterse pentru totdeauna.

Apostolul Pavel îl pune pe Adam în contrast cu Isus, arătând că Hristos a venit să îndrepte ce a stricat Adam şi că, prin credinţă, victimele păcatului lui Adam pot fi salvate prin Isus, Mântuitorul. Toate aceste lucruri pot fi realizate pe baza jertfei înlocuitoare a lui Hristos. Fiecare om, iudeu sau dintre neamuri, poate fi mântuit prin Isus, care a obţinut cu sângele Său îndreptăţirea pentru toţi cei care Îl primesc.

Subiectul acesta merită cu siguranţă dezvoltat, deoarece el constituie fundamentul tuturor speranţelor noastre.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

11 noiembrie – Ziua AMiCUS

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce scrie Pavel că Îi datorăm Domnului Isus Hristos?
 2. În opinia lui Pavel, când sau în ce condiţie eram când am fost împăcaţi cu Dumnezeu?
 3. Cum scrie Pavel că am devenit muritori noi, oamenii?
 4. Ce semnifică expresia „înainte de Lege” şi cu ce scop a fost enunţată Legea la Sinai?
 5. Ce elemente contrastante prezintă Pavel între „primul Adam” şi „al doilea Adam” (Isus Hristos)?

APLICAȚIE

 1. Care sunt efectele practice ale îndreptăţirii prin credinţă?
 2. Ce ne sugerează acest fapt despre caracterul lui Dumnezeu?
 3. Ce putem face în perspectiva morţii inevitabile?
 4. Cum se poate deosebi binele de rău, fără o lege care să definească aceste noţiuni? Daţi exemple!
 5. Subliniaţi contrastul dintre modul de viaţă anterior cunoaşterii lui Isus şi cel de după cunoaşterea Lui!

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse. Adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 37–43

 1. Unde avea să fie locul de înmormântare al lui Gog?
 2. Cu câte feţe era reprezentat fiecare heruvim care împodobea templul din viziunea lui Ezechiel?
 3. Câţi coţi măsura faţa templului din viziunea lui Ezechiel?
 4. Ce reacţie avea să aibă casa lui Israel când Ezechiel avea să le prezinte planul noului templu?

Profeţi şi regi, capitolul 45

 1. Ce influenţă au avut murmurarea şi nemulţumirea asupra minţii multora dintre clăditorii templului?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO