Pe când eram noi încă păcătoși

2. Ce ni se spune în Romani 5:6-8 despre caracterul lui Dumnezeu și de ce sunt aceste lucruri o sursă de speranţă pentru noi?

Romani 5:6-8
6. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.
7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

După ce Adam şi Eva au călcat cerinţa divină în mod ruşinos şi fără motiv, Dumnezeu a făcut primii paşi spre împăcare. Încă de atunci, El a luat iniţiativa, punându-le oamenilor la dispoziţie o cale de mântuire şi invitându-i să o accepte. „Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său…” (Galateni 4:4).

3. Ce ni se spune în Romani 5:9?

Romani 5:9
Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

În ajunul plecării israeliţilor din Egipt, sângele pus pe uşorii caselor i-a ocrotit pe întâii născuţi ai evreilor de pedeapsa care a căzut asupra întâilor născuţi ai Egiptului. La fel, sângele lui Isus Hristos garantează că omul care a fost îndreptăţit şi rămâne în starea aceasta, va fi protejat de mânia lui Dumnezeu când El va eradica păcatul, la sfârşitul timpului.

Unii nu pot înţelege cum este posibil ca un Dumnezeu iubitor să manifeste mânie. Dar El manifestă mânie tocmai pentru că ne iubeşte. Cum ar putea Dumnezeu, care iubeşte lumea, să nu Se mânie din cauza păcatului? Dacă ar fi indiferent faţă de noi, nu I-ar păsa de tot ce se întâmplă aici. Priveşte în jur şi observă efectele păcatului asupra lucrurilor create de El. Cum ar putea Dumnezeu să nu Se mânie din cauza acestor rele şi acestor devastări?

4. În afară de faptul că suntem mântuiţi, ce alte motive de bucurie avem? Romani 5:10,11

Romani 5:10,11
10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
11. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Unii comentatori consideră că în versetul 10 se face referire la viaţa pe care a trăit-o Hristos pe pământ, în care și-a dezvoltat un caracter desăvârşit, pe care, acum, Se oferă să ni-l atribuie nouă („vom fi mântuiţi prin viaţa Lui”). Deşi este adevărat că viaţa Sa desăvârşită este pusă în contul nostru, Pavel pare să pună accentul pe ideea că, deşi a murit, Hristos a înviat şi trăieşte veşnic (vezi Evrei 7:25). Noi suntem mântuiţi, pentru că El trăieşte. Dacă ar fi rămas în mormânt, speranţele noastre ar fi pierit odată cu El. Versetul 11 continuă să prezinte motivele pe care le avem de a ne bucura în Domnul datorită lucrurilor pe care le-a făcut Isus pentru noi.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO