Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23

Încă de la începutul cărţii Romani, Pavel caută să stabilească un adevăr esenţial, central pentru Evanghelie: starea deplorabilă a omului. Acest adevăr există pentru că toţi cei care au trăit după cădere sunt contaminaţi de păcat. Păcatul este în genele noastre, la fel cum este culoarea ochilor.

Martin Luther făcea următorul comentariu: „Expresia «toţi… sunt sub păcat» trebuie luată în sens spiritual; altfel spus, nu cum apar oamenii în ochii lor sau în ochii altora, ci care este starea lor înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt toţi sub păcat, atât cei care sunt răzvrătiţi pe faţă, în ochii oamenilor, cât şi cei care par neprihăniţi înaintea lor şi înaintea altora. Cei care săvârşesc fapte bune cu trupul le săvârşesc de teama pedepsei sau din iubire de câştig sau de slavă sau, dacă nu, din pasiunea pentru un anumit lucru, dar nu dintr-­o minte dornică şi dispusă. Astfel, omul se străduieşte continuu să facă fapte bune cu trupul, dar cu sufletul este complet afundat în dorinţe păcătoase şi în pofte rele, care sunt contrare faptelor bune.” – Commentary on Romans, p. 69

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi­-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi­-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

21 octombrie – Ziua administrării creştine a vieţii

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce este Evanghelia şi ce ne descoperă aceasta din perspectiva lui Pavel?
 2. Ce adevăr fundamental enunţă Pavel în Romani 3:23 şi de ce este inconfortabil pentru unii oameni?
 3. Ce atitudini şi comportamente umane a menţionat Pavel în Romani 1:22-­32?
 4. Ce afirmă Pavel că au în comun iudeii şi neamurile?
 5. Ce spune Pavel că ne îndeamnă la pocăinţă? De ce nu frica sau dorinţa după răsplată?

APLICAȚIE

 1. De ce se poate ruşina cineva din cauza Evangheliei? Care este remediul?
 2. De ce este esenţială acceptarea acestui adevăr fundamental despre noi înşine?
 3. Ce realităţi actuale dovedesc faptul că mult trâmbiţatul progres al omenirii este o utopie?
 4. Conştienţi de această realitate, ce avem de făcut în atitudine şi comportament?
 5. Dacă nu putem obţine mântuirea prin eforturile noastre, ce rost are „stăruinţa în bine” (Romani 2:7)?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 16­-22

 1. De ce anume i-­a sfătuit Domnul pe israeliţi să-­şi facă rost, ca să nu moară?
 2. Ce ziceau contemporanii lui Ezechiel despre el?
 3. În ce anume vedeau copiii lui Israel doar vrăjitorii deşarte?
 4. Cum a considerat Domnul vedeniile înşelătoare şi prorociile mincinoase ale prorocilor Ierusalimului?

Profeţi şi regi, capitolul 42

 1. Ce mărturie avea să-­i fie dată poporului idolatru babilonian?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO