La începutul secolului al XX-lea, oamenii au trăit cu ideea că societatea avansa, că moralitatea avea să crească şi că ştiinţa şi tehnologia vor contribui la inaugurarea unei societăţi noi, avansate. Se credea că fiinţele umane se aflau, în esenţă, pe calea către perfecţiune. Se credea că, prin educaţie şi printr-o formare morală bună, oamenii şi societatea puteau face progrese mari. Se presupunea că toate acestea aveau să se petreacă în masă, odată cu păşirea în temerara lume nouă a secolului al XX-lea.

Din nefericire, lucrurile nu s-au îndreptat în direcţia aceasta. Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai violente şi mai barbare din istorie, în mare măsură, în urma progresului ştiinţei, care a deschis posibilităţi mult mai mari pentru uciderea oamenilor la o scară greu de conceput chiar şi pentru cei mai josnici alienaţi mintali din secolele anterioare.

Care a fost problema?

4. Citește Romani 1:22-32. Ce lucruri enumerate în acest pasaj scris în secolul I există și astăzi, în secolul al XXI-lea?

Romani 1:22-32
22 S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
27 tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
29 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
30 bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
31 fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
32 Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

Poate că avem nevoie de credinţă pentru a accepta unele învăţături creştine, precum învierea morţilor, revenirea Domnului, cerul nou şi pământul nou. Dar cine are nevoie de credinţă pentru a accepta învăţătura despre starea decăzută a omului? Cu toţii simţim pe pielea noastră consecinţele acestei stări.

Gândeşte-te în special la Romani 1:22,23. Cum se manifestă această atitudine în timpul nostru? La ce au ajuns să se închine şi ce au ajuns să idolatrizeze oamenii de astăzi în locul lui Dumnezeu, pe care L-au respins? Cum au ajuns ei să fie nebuni, făcând lucrul acesta? Împărtăşeşte grupei tale răspunsul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO