Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. Romani 1:8

În studiul Epistolei către romani este important să înţelegem contextul istoric al cărţii. Contextul este întotdeauna esenţial pentru înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Avem nevoie de informaţii despre problemele care sunt abordate. Pavel s­-a adresat unui grup anume de creştini, într-­un timp anume şi dintr-­un motiv anume. Înţelegerea acestui motiv ne va fi foarte utilă în acest studiu.

Aşadar, să ne întoarcem în timp! Să mergem, în imaginaţia noastră, în Roma primului secol, să devenim membri ai bisericii de acolo şi, din această postură, să-­l ascultăm pe Pavel şi cuvintele pe care Duhul Sfânt i le­-a dat să le transmită credincioşilor din Roma.

Dar, cu toate că problemele tratate de Pavel erau specifice acelui timp şi loc, principiile fundamentale (în acest caz, întrebarea Cum este mântuit omul?) sunt universale. Da, el s-a adresat unui anume grup de oameni şi, da, când a scris epistola, a avut în minte un anumit motiv. Dar, după cum ştim, câteva secole mai târziu, într-­un cu totul alt timp şi context, cuvintele scrise de el au fost pentru Martin Luther la fel de relevante ca pentru el. Şi sunt relevante şi pentru noi astăzi.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi­-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

7 octombrie – Sabatul Bibliei

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce este important contextul istoric pentru înţelegerea epistolei?
 2. Cu ce ocazie şi-­a propus Pavel să viziteze Roma şi ce intenţiona?
 3. În ce condiţii a ajuns Pavel la Roma şi cum şi-­a petrecut timpul acolo?
 4. Care este semnificaţia expresiei „chemaţi să fie sfinţi”, folosită de Pavel?
 5. Cum a luat fiinţă biserica din Roma şi cum îi descrie Pavel pe credincioşii ei?

APLICAȚIE

 1. De ce a fost scrisă Epistola către romani şi ce relevanţă are pentru noi?
 2. Cum poate fi urmat în prezent procedeul lui Pavel în privinţa evanghelizării unui teritoriu nou?
 3. Ce lecţii practice ne putem însuşi din exemplul lui?
 4. Cum putem şti că aceeaşi chemare ne-­a fost adresată şi nouă?
 5. Cum aţi descrie propria biserică? De ce astfel?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 2-8

 1. Ce i­-a dat Domnul lui Ezechiel să mănânce (în viziune) şi ce gust avea?
 2. Câte zile trebuia să poarte Ezechiel, în mod simbolic, nelegiuirea lui Israel şi nelegiuirea lui Iuda?
 3. Despre cine a profetizat Domnul că, în ziua nenorocirii, nu mai cunosc Le­gea şi nu mai pot da sfaturi?
 4. Ce i-­a descoperit Domnul lui Ezechiel despre motivul pentru care cei şaptezeci de bătrâni ai lui Israel se închinau la idoli?

Profeți și regi, capitolul 40

 1. Unde poate vedea cercetătorul Cuvântului lui Dumnezeu împlinirea literală a prorociilor dumnezeieşti?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO