Dorința lui Pavel de a ajunge la Roma

În general, cea mai eficientă cale de comunicare este cea directă, personală. Astăzi, putem comunica prin telefon, prin poşta electronică, prin mesaje SMS sau apel video, însă cea mai bună cale de comunicare rămâne cea faţă către faţă. De aceea Pavel i-­a anunţat pe romani în epistola sa că intenţiona să-­i vadă personal. El a dorit să le facă cunoscută intenţia sa de a-­i vizita, precum şi motivul vizitei.

2. Citește Romani 15:20-27. De ce spune Pavel că nu a reușit să ajungă în Roma până atunci? Ce l-a determinat să ia decizia de a merge acolo? Ce rol au avut misiunea și mărturisirea în luarea acestei decizii? Ce putem să învăţăm despre misiune și despre mărturisire, din cuvintele lui de aici?

Romani 15:20-27
20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
21 după cum este scris: „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte.”
22 Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi.
23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,
24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.
25 Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
27 Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

Marele misionar al neamurilor a simţit un îndemn continuu de a vesti Evanghelia în teritorii noi, lăsându-­i pe ceilalţi să lucreze în locurile unde Evanghelia fusese deja propovăduită. În acele zile, când creştinismul era la început şi lucrătorii erau puţini, Pavel şi-­ar fi risipit energia misionară preţioasă dacă ar fi lucrat în zonele în care se pătrunsese deja. El a zis: „Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul”, aşa încât, „cei ce n­-auziseră de El” să-­L poată cunoaşte (Romani 15:20,21).

Apostolul Pavel nu intenţiona să se stabilească în Roma. Ținta lui era să evanghelizeze Spania. El spera să obţină ajutorul creştinilor din Roma pentru acest plan îndrăzneţ.

3. Ce idee importantă și interesantă cu privire la iudei și neamuri exprimă Pavel în Romani 15:27?

Romani 15:27
Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

Reciteşte Romani 15:20-27. Observă cât de mult şi-a dorit Pavel să păstorească şi să slujească. Pe tine ce te motivează să slujeşti?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO