8. Pentru ce era cunoscută biserica din Roma? Romani 1:8

Romani 1:8
Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.

Nu se ştie cum a fost înfiinţată biserica din Roma. Tradiţia conform căreia biserica a fost întemeiată de Petru sau de Pavel nu are baze istorice. Probabil că a fost înfiinţată de unii dintre cei convertiţi în Ziua Cincizecimii, în Ierusalim (Faptele 2), care după aceea au vizitat Roma ori s-­au mutat acolo şi şi-­au mărturisit credinţa în capitala lumii.

Este surprinzător faptul că biserica aceasta, pe care se pare că nu o vizitase niciun apostol, şi-­a câştigat atâta faimă în doar câteva decenii de la Ziua Cincizecimii. „În ciuda împotrivirii, la douăzeci de ani după răstignirea lui Hristos, în Roma era o biserică vie şi serioasă. Biserica aceasta era puternică şi zeloasă, iar Domnul lucra pentru ea.” – Comentariile lui Ellen G. White în Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, p. 1067

„Credinţa” menţionată aici include probabil şi sensul mai larg de „credincioşie”, adică loialitate faţă de stilul nou de viaţă pe care îl descoperiseră în Hristos.

9. În ce cuvinte îi descrie Pavel pe credincioșii din Roma? Romani 15:14

Romani 15:14
În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.

Cele trei calităţi ale creştinilor romani pe care Pavel alege să le remarce sunt: bunătatea, cunoştinţa şi sfătuirea.
1. „Plini de bunătate.” Ar spune oamenii lucrul acesta despre noi? Când se asociază cu noi, este atenţia lor atrasă de faptul că suntem plini de bunătate?
2. „Plini de orice fel de cunoştinţă.” Biblia evidenţiază repetat importanţa iluminării, a informării şi a cunoaşterii. Creştinii sunt îndemnaţi să studieze Biblia şi să ajungă buni cunoscători ai învăţăturilor ei. „Cuvintele «vă voi da o inimă nouă» înseamnă «vă voi da o minte nouă». O schimbare a inimii este însoţită întotdeauna de o convingere clară cu privire la datoria creştină, o înţelegere a adevărului.” – Ellen G. White, My Life Today, p. 24
3. „În stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.” Nimeni nu poate progresa din punct de vedere spiritual, dacă este izolat de ceilalţi credincioşi. Trebuie să fim în stare să-­i încurajăm pe ceilalţi şi, în acelaşi timp, avem nevoie să fim încurajaţi de ei.

Prin ce cuvinte ai descrie biserica ta? Pentru ce calităţi este ea cunoscută? Sau este ea cunoscută în vreun fel? Cum poţi să contribui la îmbunătăţirea situaţiei?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO