De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Galateni 4:31

Creştinii care resping autoritatea Vechiului Testament consideră că darea Legii pe Sinai e incompatibilă cu Evanghelia. Ei trag concluzia că legământul încheiat pe Sinai este simbolul unei perioade, al unei dispensaţiuni, în care mântuirea se baza pe ascultarea de Lege. Ei susţin că oamenii din vremea aceea nu au reuşit să respecte cerinţele Legii şi că, din acest motiv, Dumnezeu ar fi încheiat un legământ nou, un legământ al harului, prin meritele lui Isus Hristos. Prin urmare, ar exista două legăminte: vechiul legământ, bazat pe Lege, şi noul legământ, bazat pe har.

Concepţia aceasta este foarte răspândită, dar este greşită. Mântuirea nu a fost niciodată oferită pe baza ascultării de Lege, iudaismul a fost încă de la început o religie a harului. Legalismul cu care s-a confruntat Pavel în Galatia era o pervertire atât a creştinismului, cât și a iudaismului autentic. Cele două legăminte nu reprezintă două perioade distincte din istoria omenirii, ci două atitudini distincte ale omului. Ele reprezintă două tipuri diferite de a ne raporta la Dumnezeu, tipuri apărute încă de pe vremea lui Cain şi Abel. Vechiul legământ îi reprezintă pe aceia care, asemenea lui Cain, se bazează în mod greşit pe ascultarea lor ca mijloc de a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu; de partea cealaltă, noul legământ reprezintă experienţa celor care, la fel ca Abel, se bazează în întregime pe harul lui Dumnezeu care va face tot ce a promis.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce se înțelegea prin termenul „legământ” în timpul Vechiului Testament?
 2. Ce legământ a încheiat Dumnezeu cu Avraam?
 3. În ce a constat eșecul lui Avraam în întâmplarea cu Agar, roaba soției lui?
 4. De ce aseamănă Pavel experiența de la muntele Sinai cu experienţa negativă a roabei Agar?
 5. Din perspectiva lui Pavel, pe cine simbolizează Isaac și Ismael?

Aplicație

 1. Care sunt asemănările și deosebirile dintre legământul antic și contractul modern?
 2. Ce implicații are acest legământ pentru restul omenirii și, în special, pentru noi, cei de astăzi?
 3. Ce lecție importantă învățăm din eșecul lui Avraam?
 4. Cum este posibil ca și noi, cei de astăzi, să facem aceeași greșeală pe care au făcut-o cei din vechime? Explicați!
 5. Dați exemple care să ilustreze acest conflict spiritual în prezent!

SUGESTII PRACTICE

 1.  Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 24–30

 1. Unde scrie prima dată că Iuda și neamurile învecinate aveau să fie supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani?
 2. Ce a prorocit Domnul despre uneltele templului care nu fuseseră luate de Nebucadnețar?
 3. Unde scrie pentru a doua oară că robia babiloniană avea să dureze şaptezeci de ani?
 4. Ce anume avea să înțeleagă poporul lui Dumnezeu „în cursul vremilor”?

Profeți și regi, capitolul 35

 1. Ce anume așază Domnul asupra conștiinței făcătorului de rele?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO