În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.
Romani 4:13

Se spune că, odată, un politician a fost întrebat:
– Aţi împlinit toate promisiunile pe care le-aţi făcut în campania electorală?
El a răspuns:
– Da… Cel puţin promisiunile pe care mi-am propus să le împlinesc.
Cine dintre noi poate afirma că și-a respectat toate promisiunile făcute? Sau că toate promisiunile care i-au fost făcute au fost și respectate?
Uneori, unii oameni fac o promisiune și intenționează să se țină de ea, dar, pur și simplu, nu reușesc. Alții fac o promisiune, dar știu încă din clipa aceea că nu se vor ține de cuvânt. Din fericire pentru noi, promisiunile lui Dumnezeu sunt cu totul altfel. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur şi neschimbător. Domnul spune: „Da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui” (Isaia 46:11).
În studiul de săptămâna aceasta, Pavel ne îndreaptă atenţia spre relaţia dintre făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Avraam şi Legea dată lui Israel cu patru sute de ani mai târziu. Cum trebuie să înţelegem relaţia dintre făgăduinţă şi Lege şi ce implicaţii are această relaţie asupra predicării Evangheliei?

SUPLIMENT
PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce idee vrea să sublinieze Pavel prin analogia dintre testamentul unui om şi legământul lui Dumnezeu cu Avraam?
 2. Dacă suntem mântuiți prin credință, nu prin ascultarea de Lege, nu mai trebuie să ascultăm de Lege?
 3. De unde știm că Pavel se referă la Legea morală? De ce a fost ea adăugată?
 4. De unde știm că Legea exista înainte de enunțarea ei la Sinai și de ce a fost nevoie de o așa manifestare acolo?
 5. Care este scopul legământului și care este scopul Legii?

Aplicație

 1. Ce înțelegem de aici despre caracterul lui Dumnezeu și care este aspectul practic ce decurge din acest adevăr?
 2. Cum putem avea o concepție echilibrată despre relația dintre credință și ascultare?
 3. De ce este o greșeală să afirmăm că Legea a fost desființată?
 4. Ce anume ne poate oferi Domnul Hristos și nu poate Legea?
 5. Cum i-ai explica această diferență cuiva care susține că Legea a fost desființată?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA și CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Isaia 62–Ieremia 2

 1. Ce vestește Domnul până la marginile pământului
 2. Cine este descris ca venind din Boțra, ce culoare au hainele lui și de ce?
 3. Pe cine și unde va trimite Domnul să vestească slava Lui?
 4. Cum spune Domnul că era țara în care i-a dus pe israeliți?

Profeți și regi, capitolul 31

 1. Ce s-ar fi întâmplat dacă Israel ar fi fost credincios însărcinării lui?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO