„Aproape în fiecare biserică existau unii membri care erau iudei din naştere. Învăţătorii iudei ajungeau cu uşurinţă la aceşti convertiţi şi, prin intermediul lor, câştigau influenţă asupra bisericilor. Fiindcă era imposibil să combată învăţăturile lui Pavel cu argumente scripturistice, ei recurgeau la metodele cele mai lipsite de scrupule pentru a contracara influenţa sa şi pentru a-i slăbi autoritatea. Ei declarau că Pavel nu fusese ucenicul lui Isus şi că nu primise de la El nicio însărcinare, dar se încumeta să dea nişte învăţături care contraziceau direct cele susţinute de Petru, Iacov şi de alţi apostoli. Sufletul lui Pavel s-a tulburat când a văzut relele care ameninţau să distrugă rapid aceste biserici. El le-a scris imediat galatenilor, dând în vileag aceste teorii false şi mustrându-i cu mare asprime pe cei care se îndepărtaseră de credinţă.” – Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pp. 188–189

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO