Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Galateni 3:26

Reformatorul protestant Jean Calvin considera că lipsa armoniei şi dezbinarea constituie arma principală folosită de Satana împotriva bisericii şi îi îndemna pe creştini să se ferească de schismă ca de ciumă.

Dar trebuie sacrificat adevărul pentru a păstra unitatea? Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă Martin Luther, părintele Reformei protestante, ar fi ales, în numele unităţii, să-şi retracteze concepţia despre mântuirea numai prin credinţă, atunci când a fost adus la judecată înaintea Dietei din Worms. „Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, Satana şi îngerii lui ar fi câştigat biruinţa. Dar hotărârea lui neclintită a fost mijlocul de emancipare a bisericii şi începutul unei ere noi, mai bune.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 135 (166)

În Galateni 2:1-14, vedem că apostolul face tot ce-i stă în putere pentru a menţine unitatea grupului de apostoli, în situaţia în care unii instigatori încercau să-i dezbine. Însă, cu toate că unitatea era importantă pentru el, Pavel nu a acceptat ca adevărul Evangheliei să fie compromis de dragul acestui scop. Diversitatea îşi are locul ei în unitate, dar niciodată Evanghelia nu trebuie să fie compromisă în acest proces.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie _________
  Cineva dintre rude _________
  Cineva dintre prieteni _________
  Cineva dintre vecini _________
  Cineva din biserică _________

15 iulie – Ziua evanghelistului laic

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Cât de importantă considera Pavel că este unitatea în biserică și ce le scrie galatenilor că a făcut pentru a o păstra?
 2. De ce insistau unii creștini dintre iudei ca neamurile să accepte circumcizia?
 3. Ce înțelegea Pavel prin „libertatea pe care o avem în Hristos Isus”?
 4. Care a fost motivul pentru care Pavel l-a apostrofat public pe Petru în Antiohia?
 5. Care era pericolul sesizat de Pavel în comportamentul ipocrit al lui Petru?

Aplicație

 1. Cum putem păstra unitatea bisericii fără a sacrifica adevărul? În ultimă instanță, ce primează: unitatea sau adevărul?
 2. Ce alte elemente exterioare tind să întunece și astăzi adevărul că mântuirea este doar prin credința în Hristos?
 3. Ce înseamnă, în prezent, conceptul de „unitate în diversitate” în cadrul bisericii?
 4. În ce aspecte suntem și noi tributari influențelor culturale și obiceiurilor moștenite?
 5. Prin ce fapte sau atitudini putem compromite astăzi adevărul Evangheliei?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Isaia 41–47

 1. Unde este scris că Dumnezeu spune că va „striga ca o femeie în durerile nașterii”?
 2. Cu ce L-a chinuit și l-a obosit Israel (Iacov) pe Domnul?
 3. Cum îl numește Domnul pe cel care se ceartă cu Făcătorul Său?
 4. Cum încercau să vestească viitorul cei întrebați de „fiica Babilonului”?

Profeți și regi, capitolul 28

 1. Ce anume a trezit în inimile multora dorința după lucruri mai bune?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO