5. Ce urmează de obicei după salutul introductiv din epistolele lui Pavel? Prin ce se deosebeşte Galateni de celelalte epistole? Compară Galateni 1:6 cu Romani 1:8; 1 Corinteni 1:4; Filipeni 1:3 şi 1 Tesaloniceni 1:2.

Galateni 1:6
Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.

Romani 1:8
Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.

1 Corinteni 1:4
Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos.

Filipeni 1:3
Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.

1 Tesaloniceni 1:2
Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;

Deși în epistolele sale, Pavel abordează tot felul de probleme şi de situaţii apărute în bisericile locale, după salutul introductiv, are obice1 Corinteni 1:4
Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos.

1 Corinteni 5:1
Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.iul să adauge un cuvânt de rugăciune sau de mulţumire la adresa lui Dumnezeu pentru credinţa cititorilor lui. El face acest lucru chiar şi în epistolele adresate corintenilor, care aveau tot felul de comportamente condamnabile (vezi 1 Corinteni 1:4 şi 5:1). Însă situaţia din Galatia este atât de gravă, încât Pavel omite cu totul cuvântul de mulţumire şi trece direct la subiect.

6. Ce cuvinte aspre foloseşte Pavel pentru a-şi exprima îngrijorarea adâncă pentru cele ce se întâmplau în Galatia? Galateni 1:6-9; 5:12.

Galateni 1:6-9
6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8 Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
9 Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

Galateni 5:12
Şi schilodească-se odată cei ce vă tulbură!

În acuzațiile pe care li le aduce galatenilor, Pavel nu se ferește să folo­sească cuvinte aspre. El îi acuză că şi-au trădat chemarea de a fi creştini. De altfel, cuvântul „treceţi”, din versetul 6, era adeseori folosit cu referire la soldaţii care își trădau țara şi dezertau. Pavel spune aici că, din punct de vedere spiritual, galatenii erau nişte dezertori care Îi întorseseră spatele lui Dumnezeu. Prin ce faptă Îl părăsiseră ei pe Dumnezeu? Prin trecerea la o altă evanghelie. Pavel nu susţine aici că ar exista mai multe evanghelii, ci doar că unii membri ai bisericii, susţinând că numai credința în Hristos nu era suficientă (Faptele 15:1-5), lăsau să se creadă că ar exista o altă evanghelie. El este atât de alarmat de această distorsionare a Evangheliei, încât ar vrea ca toţi cei care predică o evanghelie diferită să cadă sub blestemul lui Dumnezeu (Galateni 1:8). El insistă asupra acestei idei şi o repetă de două ori aproape în aceleaşi cuvinte (Galateni 1:9).

Fapte 15:1-5
1 Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.”
2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.
3 După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor.
4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
5 Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.

Ce lecție învățăm de la Pavel despre cum să-i tratăm pe cei care predică o altă „evanghelie” în prezent?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO