Suferința Domnului Isus și mântuirea noastră

1. Citește pasajele următoare și notează ce ne spun despre mântuire: 1 Petru 1:2; 1 Petru 1:8,9; 1 Petru 1:18,19; 1 Petru 2:22-25; 1 Petru 3:18

1 Petru 1:2
după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

1 Petru 1:8-9
8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
9. pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

1 Petru 1:18-19
18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

1 Petru 2:22-25
22. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”
23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.

1 Petru 3:18
18. Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

De obicei, Petru vorbește despre mântuire având în minte patimile lui Isus ca Înlocuitor al păcătoșilor. De exemplu, în 1 Petru 2:22-24, limbajul folosit reia expresii din Isaia 53:5,6,9: Isus „a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” și „prin rănile lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24), transmiţând ideea de jertfă înlocuitoare.
În cadrul slujbelor descrise în Vechiul Testament, păcătoșii își aduceau jertfele la templu și își puneau mâinile peste ele. Prin acest gest, păcatul era transferat în mod simbolic de la păcătos asupra animalului care murea în locul păcătosului (Leviticul 4:29,30,33,34; 14:10-13). Murdăria păcatului strânsă pe altar era apoi curățită și îndepărtată în Ziua Ispășirii (Leviticul 16:16-19).

Sângele jertfei juca un rol important în ispășire. Creștinii au fost răscum­părați cu sângele scump al lui Isus (1 Petru 1:18,19). Și Pavel a afirmat această idee a substituirii: Isus, Cel care n-a cunoscut niciun păcat, S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). O exprimare similară găsim în 1 Petru 3:18: Hristos a suferit pentru păcate, Cel Neprihănit (Isus) pentru cei nelegiuiți (noi).

La fel ca Pavel (Romani 3:21,22), Petru pune accent pe nevoia de credință: „Îl iubiți fără să-L fi văzut, … pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 Petru 1:8,9). Noi nu obți­nem mântuirea printr-o purtare evlavioasă, ci ea ne este oferită în dar când credem în ceea ce a făcut Isus pentru noi și Îl recunoaştem ca Mântuitor personal. Asigurarea este în El, nu în noi. Dacă ar fi în noi, am avea vreo șansă reală la mântuire?

De ce este Isus, Înlocuitorul nostru, marea noastră speranță de a fi mântuiți? Ce gând încurajator îți transmite acest adevăr minunat?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO