După cum am văzut mai înainte, Petru și-a scris prima epistolă în contextul diferitelor încercări prin care treceau creștinii. Pentru cititorii lui, marea luptă nu era un subiect teologic abstract, ci o experiență reală personală, cum pentru mulți dintre noi nu este (deocamdată cel puțin).

6. Citește 1 Petru 5:8-10 și Apocalipsa 12:7-9. Ce aflăm din aceste pasaje despre originea răului și despre lucrarea lui Satana în lumea noastră?

1 Petru 5:8-10
8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Apocalipsa 12:7-9
7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

În Apocalipsa, forțele binelui sunt conduse de Isus, numit și Cuvântul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor (Apocalipsa 19:13,16). Forțele răului sunt conduse de Diavol, numit și Satana, înfățișat printr-un balaur (Apocalipsa 12:7-9; 20:7,8). Producțiile media populare și chiar unii creștini neagă existența lui Satana, dar, în realitate, el este o ființă puternică ce are numai intenții rele pentru noi. Cu toate acestea, avem o veste bună: în final, el va fi distrus (Apocalipsa 20:9,10). Petru nu diminuează pericolul reprezentat de Satana. El îl aseamănă pe Diavol cu un leu care răcnește și caută să înghită pe cât mai mulți posibil (1 Petru 5:8). De asemenea, apostolul le spune cititorilor săi că suferința se va sfârși, iar ei vor primi slava cea veșnică la care au fost chemați (1 Petru 5:10).

7. Recitește 1 Petru 5:10. Ce adevăr ne transmite Petru aici?

1 Petru 5:10
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Nu știm prin ce fel de încercări treceau cititorii lui Petru atunci, dar vedem că afirmațiile sale sunt pline de speranță. Da, Diavolul este real. Lupta este reală și suferințele noastre sunt reale. Dar „Dumnezeul oricărui har” l-a înfrânt pe Diavol. De aceea, oricât de mult am suferi, putem rămâne credincioși, până la moarte chiar (Evrei 11:13-15) – biruința ne este asigurată datorită lui Isus!

Cum ne putem păstra credința, rezistând până la sfârșit, indiferent de problemele cu care ne confruntăm?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO