2. Citește 1 Petru 5:1-4. Cu ce motivații trebuie să-și îndeplinească prezbiterii rolurile în biserică?

1 Petru 5:1-4
1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
2. păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
3. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.
4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.

În introducerea la sfaturile pentru prezbiteri, Petru precizează că el însuși este prezbiter ca și ei, dar și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită. În felul acesta, el subliniază o primă calitate pe care trebuie să o aibă un prezbiter: să înțeleagă importanța suferințelor lui Hristos pentru noi și a speranței pe care El ne-o dă.

Petru aseamănă rolul unui prezbiter cu cel al unui păstor care are grijă de turmă. Compararea bisericii cu o turmă sugerează faptul că uneori credincioșii se pot rătăci și, de aceea, au nevoie de un păstor care să-i aducă înapoi la turma lui Dumnezeu și să-i ajute să acționeze în armonie cu ea. De asemenea, prin purtarea sa smerită, prezbiterul este un model de viață creștină.

3. Ce avertizări le fuseseră date în Vechiul Testament păstorilor turmei lui Dumnezeu? Ieremia 10:21; Ezechiel 34:8-10; Zaharia 11:17.

Ieremia 10:21
Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propăşit şi li se risipesc toate turmele.

Ezechiel 34:8-10
8. Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele,
9. de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului!
10. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!”

Zaharia 11:17
Vai de păstorul de nimic care îşi părăseşte oile! Să cadă sabia pe braţul lui şi pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot şi să i se stingă ochiul drept!”

O misiune importantă a conducătorilor creștini este aceea de a avea față de membrii bisericii răbdarea unui păstor pentru oile lui. Prezbiterii trebuie să-i adune cu tact la închinare și la acțiunile de a duce vestea bună despre Isus și despre mântuire la cei care vor să o cunoască.

De asemenea, Petru notează că prezbiterii trebuie să supravegheze biserica de bunăvoie, nu de silă. Nu este ușor să găsești oameni dispuși să accepte misiunea de a conduce o biserică, lucru evident mai cu seamă când, periodic, biserica își desemnează slujitorii. Pentru o bună funcționare, biserica are nevoie de persoane care să îndeplinească diferite slujbe. Mulți ezită să accepte slujbe de conducere. Un motiv pe care îl invocă este faptul că acestea consumă un timp considerabil, iar ei au deja programul foarte aglomerat. Alții se simt insuficient pregătiți. Cu toate acestea, Petru ne sfătuiește ca, dacă suntem solicitați, să ne asumăm astfel de slujbe.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO