4. Ce principii esențiale ale conducerii creștine găsim în 1 Petru 5:3?

1 Petru 5:3
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.

În grecește, cuvântul-cheie din 1 Petru 5:3 este katakurieuontes. El apare și în Matei 20:25 și înseamnă „a stăpâni ca domn”, „a domni” peste cineva. Prin urmare, pentru a reflecta mai bine cuvintele lui Isus din Matei 20:25, sfatul din 1 Petru 5:3 ar putea fi tradus astfel: „… nu ca și cum ați domni peste cei ce v-au căzut la împărțeală.”

Versetele anterioare (22, 23) ne oferă detalii legate de contextul în care a rostit Isus cuvintele din Matei 20:24-28. Mama lui Iacov și a lui Ioan a venit la Isus cu cererea ca, în Împărăția Sa, fiii ei să stea unul la dreapta, iar celălalt la stânga Lui.

„Isus S-a purtat blând cu ei şi nu le-a mustrat egoismul, când căutau să fie aşezați mai presus de frații lor. El le-a citit inimile şi a cunoscut profunzimea ataşamentului lor față de El. Iubirea lor nu era doar un sentiment omenesc. Deşi pervertită de egoismul naturii omeneşti prin care se manifesta, ea era o revărsare din izvorul iubirii Sale răscumpărătoare. El nu voia să o mustre, ci să o adâncească şi să o curățească.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 467 (548)

Isus le-a explicat că nu El, ci Tatăl Său avea să stabilească cine să ocupe acele poziții de onoare. Apoi, a adăugat că Împărăția Sa se deosebea de împărățiile pământului printr-un element-cheie: prin tipul de conducător. Cel care dorea să fie mai-mare în Împărăția al cărei Împărat era El trebuia să slujească, fiindcă în Împărăția Sa conducătorii aveau să fie ca El: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (vers. 28).

Petru îi cheamă astfel pe conducătorii bisericii la același ideal: la supunerea și lepădarea de sine demonstrate de Isus.

Citește Filipeni 2:4-8. Ce sfaturi asemănătoare dă Pavel aici? Cum putem face ce ne sfătuiește el?

Filipeni 2:4-8
4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO