3. De ce nu trebuiau destinatarii epistolei să se mire că sufereau? 1 Petru 4:12-14, vezi și 2 Timotei 3:12; Ioan 15:18.

1 Petru 4:12-14
12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
14. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

2 Timotei 3:12
De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.

Ioan 15:18
Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.

Petru le explică aici credincioșilor că, prin încercările îndurate pentru credința lor, au parte de patimile lui Hristos, iar Pavel spune: „De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți” (2 Timotei 3:12). Isus Însuși i-a prevenit pe urmașii Săi cu privire la acest lucru: „Atunci vă vor da să fiți chinuiți şi vă vor omorî; veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții şi se vor urî unii pe alții” (Matei 24:9,10).

Ellen G. White notează: „La fel va fi cu cei care vor trăi cu evlavie în Hristos Isus. Prigoana și ocara îi așteaptă pe toți aceia care sunt plini de Duhul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă odată cu vremurile, dar principiul – spiritul care o susține – este acelaşi care i-a ucis pe aleșii Domnului dintotdeauna, începând din zilele lui Abel.” – Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 425 (576)

4. Citește Apocalipsa 12:17. Ce se spune aici despre persecutarea celor credincioşi în timpul din urmă?

Apocalipsa 12:17
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Pentru creștinul devotat, persecuția poate fi o realitate. Petru o numește „încercare de foc” și le spune cititorilor săi că ea nu trebuie să-i surprindă.

Focul are aici o conotație pozitivă. El poate fi distructiv, dar are capacitatea de a îndepărta impuritățile. Depinde de materialul asupra căruia acționează. El distruge lucruri inflamabile, dar purifică argintul și aurul. Noi nu trebuie să stârnim intenționat persecuția, însă Dumnezeu poate scoate ceva bun din ea. Petru le spune practic cititorilor săi: Da, persecuția este un lucru rău, dar nu vă descurajați din cauza ei, de parcă ar fi un lucru neașteptat. Mergeți înainte prin credință!

Ce putem face pentru a-i încuraja și ajuta pe cei care suferă din cauza credinței?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO