Judecata și poporul lui Dumnezeu

5. Compară 1 Petru 4:17-19 cu Isaia 10:11,12 și Maleahi 3:1-6. Ce idei se regăsesc în toate aceste pasaje?

1 Petru 4:17-19
17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
18. Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?
19. Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.

Isaia 10:11-12
11. cum am făcut Samariei şi idolilor ei, nu voi face şi Ierusalimului şi icoanelor lui?”
12. „Dar, după ce Domnul Îşi va împlini toată lucrarea Lui pe muntele Sionului şi la Ierusalim, voi pedepsi – zice Domnul – pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate şi pentru trufia privirilor lui semeţe,

Maleahi 3:1-6
1. „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor.
2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului.
3. El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.
4. Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. 5. Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor.
6. Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

În toate aceste pasaje se afirmă că procesul judecății începe cu poporul lui Dumnezeu. Concluzia lui Petru este: „Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine” (1 Petru 4:19).

6. Cum era înțeleasă judecata în vremurile biblice? Luca 18:1-8. Ce se afirmă aici că va face Dumnezeu pentru aleșii Lui?

Luca 18:1-8
1. Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.
2. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, şi de oameni nu se ruşina.
3. În cetatea aceea era şi o văduvă care venea des la el şi-i zicea: „Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.”
4. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar, în urmă, şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem, şi de oameni nu mă ruşinez,
5. totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.”
6. Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept?
7. Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? 8. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

În timpurile biblice, judecata era un lucru foarte dorit. Atitudinea aceasta, în general favorabilă față de judecată, este ilustrată în Luca 18:1-8. Văduva din pildă știe că are sorți de izbândă doar dacă reușește să găsească un judecător care să-i preia cazul. Nu are bani destui și nici un statut înalt pentru a se face auzită, dar izbutește în cele din urmă să-l convingă pe judecător să o asculte și să-i facă dreptate. Iar Isus conchide: „Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El?” Păcatul a adus răul în lumea noastră, iar poporul lui Dumnezeu din toate timpurile a așteptat îndelung ca El să facă dreptate: „Cine nu se va teme, Doamne şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate” (Apocalipsa 15:4).

Gândește-te la toate relele din lumea aceasta care au rămas și rămân încă nepedepsite. De ce sunt atât de importante pentru noi, creștinii, conceptele de dreptate și de judecată dreaptă a lui Dumnezeu? Ce speranță îți dă promisiunea că va avea loc o judecată?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO