Încă din timpul lui Petru, creștinii s-au așteptat ca Isus să vină repede și să pună capăt istoriei acestei lumi: „Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii!” (1 Petru 4:7). Petru îi îndeamnă aici pe credincioși să fie pregătiți pentru sfârșit.

7. Potrivit lui Petru, cum ar trebui să fie creștinii care știu că „sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape”? 1 Petru 4:7-11

1 Petru 4:7-11
7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.
8. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
9. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

Pe lângă faptul că trebuie să fie înțelepți și să vegheze în rugăciune, creștinii trebuie să aibă „o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci «dragostea acoperă o sumedenie de păcate»” (1 Petru 4:8).

Cum acoperă dragostea păcatul? Cheia răspunsului se găsește în textul citat aici din Proverbele 10:12: „Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile.” Dacă ne iubim unii pe alții, îi iertăm mai repede și mai ușor pe cei care ne rănesc, care ne insultă. Dragostea L-a făcut pe Hristos să ne ierte și ar trebui să ne determine și pe noi să-i iertăm pe alții. Unde este dragoste din belșug, răul făcut, fie mic sau mare, este trecut cu vederea și uitat mai repede.

Petru reia aici ideea exprimată de Isus și de Pavel, care afirmă că toată Legea se rezumă la datoria de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima și de a-i iubi pe semenii noștri ca pe noi înșine (Matei 22:34-39; Romani 13:8-10).

Matei 22:34-39
34. Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc.
35. Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:
36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Romani 13:8-10
8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
9. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

În continuare, Petru îi îndeamnă pe creștini să fie ospitalieri. Revenirea Domnului este aproape, însă nu este un motiv ca ei să se retragă din viața socială. Iar în final, el îi îndeamnă ca, dacă vorbesc, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În timpul solemn pe care-l trăim, ar trebui să vorbim în mod serios despre adevărurile spirituale.

„Dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” Cine a comis un păcat împotriva ta? Cum poți să-i arăți dragoste pentru a „acoperi” acel păcat? De ce este în avantajul tău să faci acest lucru?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO