Romani 14:17 spune: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” Bucuria este reacția iubirii față de binecuvântările lui Dumnezeu și față de îndurarea și iertarea Sa.

Bucuria oamenilor este în general legată de lucrurile pământești și depinde de împrejurări. Spre deosebire de ea, bucuria ca rod al Duhului este legată de Dumnezeu și de tot ce a făcut El pentru noi. Ea nu este afectată de conjunctură. Cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie bucuroși. Aceasta nu înseamnă că trebuie să afișăm un zâmbet necurmat, cu toate că și zâmbetul face mult. Ci, punându-ne încrederea în Dumnezeu, vom avea suficiente motive să ne bucurăm cu o bucurie negrăită de ceea ce a făcut El pentru noi și prin noi. Bucuria spirituală este rodul credinței active.

3. Compară Ioan 14:27 cu Romani 14:17. Ce relație există între pace și lucrarea Duhului Sfânt?

Ioan 14:27
Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Romani 14:17
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.

Pacea este mai durabilă decât bucuria. Ea apare ca urmare a îndreptățirii prin credința în Domnul nostru Isus Hristos (Romani 5:1). Când avem pace cu Dumnezeu, Duhul Sfânt ne ajută să fim împăciuitori și răbdători cu ceilalți. Când Dumnezeul păcii este cu noi (Filipeni 4:9), prin Duhul Sfânt, nu vom fi recalcitranți și dornici de răzbunare, ci vom căuta, pe cât posibil, să trăim în pace cu toți oamenii (Romani 12:18).

Romani 5:1
Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

Filipeni 4:9
Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Romani 12:18
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

4. Citește 2 Petru 3:9. Cum reflectă răbdarea caracterul lui Dumnezeu?

2 Petru 3:9
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Răbdarea nu este o trăsătură specific umană. Ea înseamnă să-i suporți pe alții sau să înduri anumite situații, chiar dacă nu-ți plac și îți este greu. Dar să nu uităm că nu trebuie să răbdăm singuri. Dumnezeu ne sprijină prin Duhul Sfânt și ne mărește răbdarea, semnul distinctiv al credincioșilor din timpul sfârșitului (Apocalipsa 14:12). Numai cei care urmăresc un țel înalt pot fi răbdători.

Apocalipsa 14:12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Bucuria, pacea, răbdarea. În ce măsură manifești aceste trăsături? La ce capitol mai ai de crescut?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO