Citeşte Ioan 12:30-32. Ce a declarat Domnul Isus cu privire la Satana, doar cu puţin înainte de a fi răstignit?

Ioan 12:30-32
30. Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
32. Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” –

După ce descrie moartea lui Isus pe cruce, Ellen G. White notează următoarele cu privire la impactul pe care aceasta l-a avut asupra locuitorilor universului: „Acuzaţiile mincinoase ale lui Satana la adresa caracterului lui Dumnezeu şi a guvernării divine au apărut acum în adevărata lor lumină. El îl acuzase pe Dumnezeu că urmăreşte doar să Se înalţe pe Sine atunci când pretinde supunere şi ascultare din partea fiinţelor create şi declarase că, deşi cere din partea tuturor un spirit de jertfire de sine, El nu manifestă acest spirit şi nu face niciun sacrificiu. Acum s-a văzut că, pentru mântuirea omenirii decăzute şi păcătoase, Conducătorul universului făcuse cel mai mare sacrificiu pe care putea să-l facă iubirea, căci „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). De asemenea, s-a văzut că, în timp ce Lucifer deschisese uşa pentru intrarea păcatului prin dorinţa lui de onoare şi supremaţie, Hristos, pentru a distruge păcatul, S-a umilit şi S-a făcut ascultător până la moarte.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 413

Cum a împăcat moartea lui Hristos lumea cu Dumnezeu?

2 Corinteni 5:19
că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Lumea noastră a căzut în păcat, în răzvrătire; i-a deschis uşa lui Satana, care a venit cu tot felul de intrigi, cum observăm şi în cartea lui Iov. Dar când a luat asupra Sa natura umană, Fiul lui Dumnezeu a refăcut pentru totdeauna legătura dintre cer şi pământ şi a garantat cu moartea Sa anihilarea definitivă a păcatului şi a lui Satana. La cruce, Isus a plătit pedeapsa pentru păcat cerută de Lege, împăcând astfel lumea căzută cu Dumnezeu. Noi suntem nişte păcătoşi condamnaţi la moarte, dar putem avea, prin credinţă, făgăduinţa vieţii veşnice în Isus.

Isus a plătit pe cruce pedeapsa deplină pentru păcatele pe care le-ai săvârşit. De ce ar trebui ca adevărul acesta uimitor să-ţi schimbe viaţa şi să-ţi dea dorinţa de a trăi în ascultare de El? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO