În primele capitole din Iov, ni se permite să întrezărim realitatea marii lupte dintre Hristos şi Satana. După cum ştim, lupta aceasta s-a declanşat în cer şi apoi a coborât pe pământ (vezi Apocalipsa 12:7-12). La fel se întâmplă şi în cartea lui Iov: conflictul din cer coboară pe pământ. Însă, din nefericire pentru Iov, conflictul acesta l-a avut „în vizor” pe el.

Citeşte Iov 10:4,5. Care era plângerea lui? Era îndreptăţită?

Iov 10:4,5
4. Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om?
5. Zilele Tale sunt ca zilele omului, şi anii Tăi ca anii lui,

Obiecţia lui Iov pare a fi următoarea: Tu eşti Dumnezeu, Suveranul universului, Creatorul. Cum ai putea să ştii ce înseamnă să fii om şi să suferi?

Ce răspuns oferă următoarele texte la aparenta „obiecţie” a lui Iov?

Luca 2:11
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Ioan 1:14
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

Luca 19:10
Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Matei 4:2
Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

1 Timotei 2:5
Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

Evrei 4:15
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Obiecţia lui Iov că Dumnezeu nu era om şi nu putea şti ce înseamnă suferinţa omului a primit răspunsul deplin prin venirea Domnului Isus în natură umană. Fiul lui Dumnezeu Şi-a păstrat divinitatea, dar a fost om în sensul deplin al cuvântului şi a cunoscut personal ce înseamnă să înduri necazuri şi greutăţi. Cele patru evanghelii ne vorbesc clar despre natura Sa umană şi despre suferinţele pe care le-a îndurat în natura umană. Isus a răspuns obiecţiei lui Iov.

„Natura umană pe care Hristos a luat-o asupra Sa nu era una ireală. El a luat natura umană şi a trăit în natura umană. (…) El nu doar că S-a făcut trup, ci S-a făcut şi după o fire asemănătoare cu a păcatului.” – Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 5, p. 1124

Gândeşte-te ce înseamnă faptul că Isus a luat asupra Sa natura umană. Cât de mult Se poate identifica cu tine în problemele cu care te confrunţi acum? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO