Ce ne spun textele următoare despre Isus şi despre ce ar trebui să fie El pentru noi?

1 Ioan 2:6
Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Galateni 4:19
Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!

Isus este Omul-model. Viaţa Sa, caracterul Său, constituie exemplul pe care toţi urmaşii Săi ar trebui să se străduiască să-l urmeze, prin harul divin. Isus este unicul nostru model desăvârşit de viaţă trăită la înălţimea chemării lui Dumnezeu.

Dar El n-a venit pe pământ numai ca să ne fie model. Starea noastră de fiinţe păcătoase impunea mai mult decât dezvoltarea caracterului, mai mult decât refacerea caracterului nostru şi modelarea noastră după chipul Său. Acestea sunt doar o parte din lucrarea Sa de Răscumpărător. Noi avem nevoie de un înlocuitor, de Cineva care să sufere pedeapsa pentru păcatele noastre. El n-a venit numai ca să trăiască o viaţă desăvârşită şi să ne fie exemplu, ci şi ca să sufere moartea pe care noi o meritam, astfel ca viaţa Sa desăvârşită să fie pusă în contul nostru.

De ce a murit Domnul Isus pentru noi? De ce trebuia să moară?

Marcu 8:31
Atunci a început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât, şi după trei zile să învie.

Luca 9:22
Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învie.

Luca 24:7
când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.”

Galateni 2:21
Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.

Isus a trebuit să moară fiindcă ascultarea de Lege, deşi esenţială pentru viaţa creştină, nu-i poate mântui pe cei căzuţi. „Atunci, oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Dacă ar putea vreo lege să-l mântuiască pe păcătos, atunci aceea ar fi Legea lui Dumnezeu, dar nici chiar Legea Sa nu ne poate mântui. Numai viaţa desăvârşită a Domnului Isus Hristos, Modelul nostru desăvârşit, ne putea mântui şi din acest motiv a venit El, ca să aducă „o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna” (Evrei 10:12, NTR).

Ce îţi spune modul în care ai păzit Legea până acum despre nevoia ta de un înlocuitor? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO