După o tăcere care pentru Iov trebuie să fi fost lungă cât o veşnicie, Dumnezeu îi vorbeşte, dar, probabil, cel puţin pentru început, nu i-a spus chiar ce se aştepta să audă.

Ce întrebare i-a pus Dumnezeu lui Iov mai întâi şi ce idee a dorit să-i transmită?

Iov 38:2
„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?

În Biblie, Dumnezeu le pune adeseori întrebări oamenilor. Aceasta nu pentru că n-ar şti răspunsul, ci pentru a ne stimula, ca orice profesor bun, să ne gândim la starea noastră, să ne autoevaluăm, să ne rezolvăm problemele şi să tragem concluziile adecvate. El nu pune întrebări cu scopul de a obţine nişte informaţii sau explicaţii pe care nu le cunoaşte, ci pentru a ne ajuta să ne lămurim unele lucruri pe care nu le-am înţeles. El foloseşte întrebările retorice pentru a ne ajuta să descoperim adevărul.

Citeşte următoarele întrebări puse de Dumnezeu. Cu ce scop concret crezi că le-a pus? Ce idee vrea să transmită?

Geneza 3:11
Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”

Geneza 4:9
Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”

1 Împăraţi 19:9
Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?”

Faptele 9:4
El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”

Matei 16:13
Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”

Iov a avut foarte multe de spus despre Dumnezeu. Acum, Dumnezeu dorea ca el să înţeleagă că mai erau multe lucruri despre El pe care nu le ştia sau, chiar dacă le ştia, nu le înţelegea. Şi, interesant, prima întrebare pe care i-o adresează se aseamănă mult cu ceea ce i-au spus deja acuzatorii săi.

Ce întrebare ar putea să îţi pună Dumnezeu cu privire la starea ta şi ce I-ai răspunde? Ce îţi spun despre tine întrebarea Sa şi răspunsul tău? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO