Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.

(Iov 38:4)

Oricât de diferite ar fi între ele, personajele din cartea lui Iov au totuşi în comun un lucru: aveau foarte multe de spus despre Dumnezeu sau, cel puţin, despre ce ştiau cu privire la Dumnezeu. Şi, după cum am văzut, multe dintre convingerile lor erau adevărate. Cine ar putea contrazice o declaraţie de felul acesta: „întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa; păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa, şi peştii mării îţi vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc” (Iov 12:7-10)? Ori de felul acesta: „Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?” (Iov 8:3)?

Motivul discuţiei lor era suferinţa lui Iov, iar subiectul principal era Dumnezeu. însă, pe parcursul dialogului, Domnul rămâne ascuns, stă undeva în spatele scenei.

Şi, cu toate că El este subiectul dezbaterii, rămâne acolo până la momentul oportun, când intră în scenă şi vorbeşte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO