Citeşte Iov 38:1. Cine vorbeşte aici şi prin ce se deosebeşte cuvântarea aceasta de toate celelalte, de mai înainte?

Iov 38:1
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis

Domnul reapare aici pentru prima oară de la momentul în care i-a zis lui Satana: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa” (Iov 2:6).

Apariţia Sa este cu totul neprevăzută pentru cititor. Iov 37 se încheie cu cuvântarea lui Elihu şi, imediat după aceea, suntem luaţi pe neaşteptate de declaraţia: „Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii” (Iov 38:1).

Cuvântul „furtună” şi sinonimele lui, „vijelie” sau „vârtej”, sunt folosite atunci când Dumnezeu li se arată oamenilor (Isaia 29:6; Zaharia 9:14), dar şi în relatarea luării lui Ilie la cer: „Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei” (2 împăraţi 2:1).

Nu ne sunt oferite amănunte despre această teofanie (manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu în faţa oamenilor), dar este clar că aici vocea lui Dumnezeu nu sună ca „un susur blând şi subţire” (1 împăraţi 19:12), ci este foarte sonoră – atât de sonoră, cât să-i atragă atenţia lui Iov.

Ce învăţăm din următoarele texte despre cât de aproape este Dumnezeu de noi?

Geneza 15:1-6
1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”
2. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”
3. Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.”
4. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.”
5. Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.”
6. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Geneza 32:24-32
24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor.
25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el.
26. Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
27. Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el.
28. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”
29. Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo.
30. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”
31. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov şchiopăta din coapsă.
32. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei; căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Biblia ne învaţă marele şi importantul adevăr că Dumnezeu ne este aproape, că nu ne-a creat pentru ca apoi să stea la distanţă. De aceea, oricâte supărări şi necazuri am avea, să ne păstrăm convingerea că El este lângă noi şi că este demn de toată încrederea noastră!

Una este să ştii din teorie că Dumnezeu este aproape şi cu totul alta este să ştii din practică. Cum te poţi apropia de Dumnezeu pentru a fi încurajat şi mângâiat de El? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO