Citeşte Ioan 11:35. Ce ne spune acest verset nu numai despre natura umană a lui Isus, ci şi despre cât de mult a suferit El împreună cu oamenii, în această natură? Vezi şi Romani 12:15.

Ioan 11:35
Isus plângea.

Romani 12:15
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.

În Ioan 11:35, Isus a manifestat compasiune, empatie şi milă din tot sufletul. Deşi ştia că urma să-L readucă la viaţă pe Lazăr, durerea acestei familii atât de apropiate L-a afectat fizic şi emoţional. Totuşi Isus nu a plâns aici doar pentru moartea prietenului său drag. El vedea tabloul mult mai mare al suferinţei produse tuturor oamenilor de consecinţele devastatoare ale păcatului.

„Îl apăsa povara durerii veacurilor. El vedea grozavele urmări ale călcării Legii lui Dumnezeu. Vedea că în istoria lumii, începând cu moartea lui Abel, lupta dintre bine şi rău nu încetase nicio clipă. Privind spre anii ce urmau să vină, vedea suferinţa şi întristarea, lacrimile şi moartea care trebuiau să fie partea oamenilor. Inima Lui era străpunsă de durerea întregului neam omenesc din toate veacurile şi din toate părţile lumii. Durerile neamului păcătos apăsau greu asupra sufletului Său şi, în timp ce dorea să aline toate suferinţele oamenilor, ochii Săi erau plini de lacrimi” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2014, p. 506.

Gândeşte-te la aceste cuvinte: Inima lui Isus a fost „străpunsă de durerea întregului neam omenesc din toate veacurile şi din toate părţile lumii”. Inima noastră face faţă cu greu durerii rudelor şi cunoscuţilor noştri. La aceasta se adaugă durerea oamenilor despre care auzim la ştiri. Dar Domnul nostru, care cunoaşte tot ce se întâmplă pe pământ, plânge pentru durerea omenirii întregi! Numai Dumnezeu cunoaşte toate suferinţele şi întristările locuitorilor pământului. Cât de recunoscători ar trebui să fim că noi nu le cunoaştem pe toate! Chiar şi puţinul pe care-l ştim ne copleşeşte! Încearcă să identifici suferinţele care I-au tulburat sufletul lui Isus în această ocazie.

Generalul William Booth, fondatorul Armatei Salvării, le spunea voluntarilor: „Dacă nu poţi plânge pentru un oraş, n-avem ce să-ţi dăm de lucru.” Ce înseamnă pentru tine cuvintele acestea? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO