Pentru a înţelege relatarea din Matei despre Iacov şi Ioan (şi mama acestor ucenici), trebuie să citim mai întâi Luca 9:51-56. Evenimentul relatat aici a avut loc atunci când Isus şi ucenicii Săi au plecat pentru prima dată spre Ierusalim, chiar cu câteva zile înainte ca Iacov şi Ioan să ceară să stea la stânga şi la dreapta lui Isus în împărăţie.

Citeşte Luca 9:51-56 şi Matei 20:20-27. Ce ne descoperă cererea celor doi fraţi despre motivaţia lor şi despre starea lor spirituală?

Luca 9:51-56
51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.
52. A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.
53. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.
54. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”
55. Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!
56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat în alt sat.

Matei 20:20-27
20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
21. El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
22. Drept răspuns Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
23. Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
24. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
25. Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.

Iacov şi Ioan, Fiii tunetului, încă erau mai preocupaţi de viitorul lor decât de mântuirea celor din jur, chiar şi după ce fuseseră trimişi să evanghelizeze zonele din împrejurimi. Într-un anume sens, episodul acesta are ceva comun cu cel în care Petru a întrebat ce aveau să câştige dacă îl urmau pe Isus.

Să urmărim cu atenţie răspunsul lui Isus de aici: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” (Matei 20:22). Cu alte cuvinte, ca să te identifici cu slava viitoare a lui Isus înseamnă ca, mai întâi, să te identifici aici cu suferinţa şi cu moartea Lui, ceva ce ei nu anticipau şi pentru care nu erau pregătiţi. Răspunsul lor imediat, „Putem!” (vers. 22), arată că nu înţelegeau despre ce vorbea Isus, despre ce voia să îi avertizeze. Dar aveau să afle.

Aici este prezentat un contrast interesant, la care trebuie să ne gândim şi în dreptul nostru. Aşa cum am văzut în studiul de ieri, dacă îl urmăm pe Isus, ne-au fost promise lucruri minunate, chiar „viaţa veşnică” (Matei 19:29). În acelaşi timp însă, Biblia arată clar că, în această lume, a-L urma pe Isus implică renunţări şi sacrificii. Chiar Isus i-a spus mai târziu lui Petru că avea să moară ca martir (vezi Ioan 21:18, 19). În decursul istoriei (şi chiar astăzi), mulţi credincioşi au plătit un preţ mare pentru că L-au urmat pe Isus. Oricum, oricât ar fi de mare preţul, tot este prea mic în comparaţie cu ceea ce ni se oferă în schimb.

Ce implicaţii a avut, în viaţa ta, faptul că L-ai urmat pe Isus? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO