Ce s-a întâmplat chiar după incidentul cu conducătorul bogat?

Matei 19:27
Atunci Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?”

Textul nu ne spune ce a generat această întrebare, dar ea s-ar fi putut ridica uşor ca reacţie directă la îndepărtarea de Isus a acelui om bogat. Petru pare să insinueze că, spre deosebire de acest om şi de alţii, care fie L-au respins pe Isus, fie au stat cu El un timp şi apoi L-au părăsit, el şi ceilalţi ucenici renunţaseră la tot pentru El. Ei îi rămăseseră credincioşi chiar cu preţul unor sacrificii mari. Astfel, întrebarea este: Noi ce vom primi în schimb?

Din perspectiva noastră de astăzi, s-ar putea să privim această întrebare ca pe o altă dovadă a împietririi inimii şi a sărăciei spirituale a ucenicilor. Pe de altă parte, ce este greşit la o întrebare ca a lui Petru? De ce nu ar fi trebuit să dorească să ştie ce avea să obţină urmându-L pe Isus?

Viaţa pe pământ este grea, chiar şi pentru cei care o duc cel mai bine. Toţi suntem supuşi traumelor, dezamăgirilor şi durerii existenţei noastre degradate. În anii 1800, Giacomo Leopardi, poet şi gânditor italian, a scris despre nefericirea generală a fiinţelor omeneşti că „atâta timp cât omul simte viaţa, simte şi neplăcere şi durere”.

Viaţa este adesea o luptă şi, în lumea aceasta, binele nu egalează întotdeauna răul. Astfel, întrebarea lui Petru este cât se poate de logică. Pentru că viaţa este grea, ce avantaje vom avea dacă îl urmăm pe Isus? La ce ne-am putea aştepta făcând acest angajament pe care ni-L cere Isus?

Cum a răspuns Isus la această întrebare?

Matei 19:28–20:16
28. Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
29. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.
30. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.
1. Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.
2. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie.
3. A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
4. „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi vă voi da ce va fi cu dreptul.” Şi s-au dus.
5. A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.
6. Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?”
7. Ei i-au răspuns: „Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.” „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi veţi primi ce va fi cu dreptul.”
8. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: „Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă, până la cei dintâi.”
9. Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat fiecare câte un leu.
10. Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
11. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
12. şi ziceau: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.”
13. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?
14. Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.
15. Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”
16. Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Să observăm că Isus nu l-a mustrat pe Petru pentru egoism sau ceva de felul acesta. Mai întâi, i-a dat un răspuns foarte direct şi apoi a spus parabola cu muncitorii şi salariile lor. Chiar dacă, de-a lungul secolelor, s-au iscat multe dispute cu privire la semnificaţia acestei parabole, ideea de bază este clară: vom primi de la Isus ce a promis El că ne va da.

Dacă te-ar întreba cineva: „Ce vei obţine dacă îi slujeşti lui Isus?” ce i-ai răspunde? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO