Imediat după curajoasa mărturisire de credinţă a lui Petru, declaraţia: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”, Isus îi dă lui Petru un răspuns.

Ce i-a spus Isus lui Petru şi cum trebuie să înţelegem aceste cuvinte?

Matei 16:17-20
17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”
20. Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Expresia „pe această piatră” a stârnit multe controverse în biserica creştină. Catolicii au interpretat că „piatra” se referea la Petru, susţinând că Petru a fost primul papă. Totuşi protestanţii, pe bună dreptate, au respins această interpretare.

Dovezile biblice înclină clar în favoarea ideii că Piatra este Hristos însuşi, nu Petru. În primul rând, în câteva locuri Petru se referă la Isus, şi nu la sine, folosind simbolul pietrei (vezi Faptele 4:8-12; 1 Petru 2:4-8). În al doilea rând, în Biblie găsim imaginea în care Dumnezeirea este simbolizată prin piatră şi, prin contrast, oamenii sunt descrişi ca fiind slabi şi nedemni de încredere. „Căci El ştie din ce suntem făcuţi, îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmii 103:14). „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor” (Psalmii 146:3). Aşa cum scria şi Ioan despre Isus, El „n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om” (Ioan 2:25). El ştia, desigur, şi ce era în Petru (Matei 26:34).

În contrast cu aceasta, ce ne spun textele următoare cu privire la cine este, de fapt, Piatra şi pe cine este zidită biserica?

1 Corinteni 10:4
şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.

Matei 7:24,25
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.

Efeseni 2:20
fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos

„Cât de slabă părea biserica în vremea când Hristos a spus aceste cuvinte! Era numai o mână de credincioşi, împotriva cărora urma să se ridice toată puterea demonilor şi a oamenilor răi; cu toate acestea, urmaşii lui Hristos nu trebuiau să se teamă. Întemeiaţi şi clădiţi pe Stânca puterii lor, ei nu puteau să fie doborâţi.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 356 (413)

Care este experienţa ta în ce priveşte fragilitatea şi slăbiciunea fiinţelor omeneşti? Cum te pot ajuta aceste experienţe să te sprijini doar pe „Piatră”, pe „Stânca veacurilor”? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO